Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị

Ngày 05/12/2014 Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  • Đray Sáp

  • Bộ trưởng phát biểu tại hội nghị  • Đoàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vào thămSố lượt truy cập

0
8
4
4
5
8
5

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website