Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Góp ý kiến dự thảo Quy hoạch Vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Thực hiện Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề cương và dự toán điều chỉnh Quy hoạch Vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Dữ liệu đang cập nhật


  • Đray Sáp

  • Bộ trưởng phát biểu tại hội nghị  • Đoàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vào thămSố lượt truy cập

0
7
9
8
0
2
2

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website