Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Báo cáo công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày 14/12/2017, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1959/BC-SXD về việc Báo cáo công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thông báo về việc tăng cường sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại Sở Xây dựng
Thông báo về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017
Rà soát, thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong hệ thống chi tiết thống kê ngành XD.
Thông báo kết luận cuộc họp quán triệt thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Thông báo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế XH, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2017
Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 1/2017
Thông báo về việc giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác Bộ pháp điển
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại buổi đối thoại với cử tri ngày 04/7/2017 và ngày 12/7/2017.
Rà soát, thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong hệ thống chi tiết thống kê ngành XD.
Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017 trên địa bàn tỉnh.
Góp ý Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch Vật liệu đất cấp phối và bãi thải vật liệu xây dựng
Thông báo tiếp nhận hồ sơ và xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân
Tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên phần mềm iOffice
Góp ý kiến cho báo cáo chuyên đề do Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng và GIZ phối hợp thực hiện
Tiếp nhận và xét cấp chứng chỉ năng lực và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.
Cam kết của Sở Xây dựng đối với Doanh nghiệp năm 2017
Thông báo nghỉ tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Thông báo công khai bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
Thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực về hoạt động xây dựng
Quản lý, cấp giấy phép xây dựng đối với công trình lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật
Thông báo việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 21/9/2016 về việc rà soát quy hoạch trên địa bàn thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo tiếp nhận và xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thông báo công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
Báo cáo tình hình thực hiện khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP
Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở Xây dựng về kết quả cuộc họp ngày 03/8/2016 về giải quyết đơn đề đề nghị của Công ty TNHH MTV Thương Mại XD Khánh Công
Thông báo tập huấn phổ biến các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính Phủ
Xử lý đơn kiến nghị của của Ông Võ Hồng Nghệ, tổ 2, Phường nghĩa Tân, Gia nghĩa, Đăk Nông

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
6
7
8
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website