Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, công khai

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã diễn ra an toàn tuyệt đối. Việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu đều có sự giám sát của cử tri, báo chí… rất dân chủ, công khai, minh bạch, rõ ràng.

baucu.gif
Nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 7/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.
Thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Xây dựng kế hoạch sơ kết 5 năm triển khai thực hiện chương trình phát triển VLX không Nung của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng Đăk Nông.
Thông báo việc thực hiện sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cấp giấy phépxây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông .
Thông báo việc thay đổi thời gian tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng và phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Thông báo Công bố điều chỉnh Quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng Đăk Nông
Thông báo tổ chức khóa tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng
Thông báo kế hoạch đấu thầu
Đăng ký và xác định công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Góp ý kiến dự thảo Quy hoạch Vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.
Góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD- BNV ngày 16/12/2008
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh
Thông báo Mời chào hành cạnh tranh
Thông báo tổ chức lớp tập huấn Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Đấu thầu năm 2013
Thông báo về việc đăng ký và xác định công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng
Công văn về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 17/11/201 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Chương trình hỗ trợ nông thôn mới tại xã Đăk Nia, thị xã Gia nghĩa tỉnh Đăk Nông.
Thông báo danh sách các cá nhân đủ điều kiện xét tuyển và lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2013
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013
Tập huấn các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực QLNN ngành xây dựng
Thông báo chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông
Thông báo mời Chào hàng cạnh tranh mua sắm xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA
Đính chính thông báo về việc nghỉ vào các dịp lễ, tết năm 2013
Thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc nghỉ vào các dịp lễ, tết năm 2013
Thông báo chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
1
9
0
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết Website