Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác Bộ pháp điển

Để phát huy giá trị sử dụng của Bộ pháp điển, ngày 16/8/2017, Sở Xây dựng đã có công văn số 1123/SXD-VP gửi các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở về việc giới thiệu, hướng dẫn sử dụng khai thác Bộ Pháp điển.

  • Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác Bộ pháp điển

  • Trả lời đơn kiến nghị của hộ Bà: Thái Thị Hương

  • Hướng dẫn tuyên truyền tuần 03, tháng 08/2017

  • Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Đắk Nông năm 2017 và những năm tiếp theo.

  • Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

  • Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 31/7- 4/8

 

 Image Viewer

 
bang ron chao mung Quoc khanh 2.9.jpg

Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác Bộ pháp điển
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại buổi đối thoại với cử tri ngày 04/7/2017 và ngày 12/7/2017.
Rà soát, thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong hệ thống chi tiết thống kê ngành XD.
Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017 trên địa bàn tỉnh.
Góp ý Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch Vật liệu đất cấp phối và bãi thải vật liệu xây dựng
Thông báo tiếp nhận hồ sơ và xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân
Tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên phần mềm iOffice
Góp ý kiến cho báo cáo chuyên đề do Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng và GIZ phối hợp thực hiện
Tiếp nhận và xét cấp chứng chỉ năng lực và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.
Cam kết của Sở Xây dựng đối với Doanh nghiệp năm 2017
Thông báo nghỉ tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Thông báo công khai bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
Thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực về hoạt động xây dựng
Quản lý, cấp giấy phép xây dựng đối với công trình lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật
Thông báo việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 21/9/2016 về việc rà soát quy hoạch trên địa bàn thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo tiếp nhận và xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thông báo công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
Báo cáo tình hình thực hiện khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP
Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở Xây dựng về kết quả cuộc họp ngày 03/8/2016 về giải quyết đơn đề đề nghị của Công ty TNHH MTV Thương Mại XD Khánh Công
Thông báo tập huấn phổ biến các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính Phủ
Xử lý đơn kiến nghị của của Ông Võ Hồng Nghệ, tổ 2, Phường nghĩa Tân, Gia nghĩa, Đăk Nông
Bộ Xây dựng đã ban hành các thông tư hướng dẫn thi hành các Nghị định theo Luật Xây dựng 2014
Thông báo tiếp nhận và xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, đánh gía năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và công khai thông tin năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy
Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp 2016
Thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2015
Thông báo tập huấn các văn bản Quy phạm pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
5
5
0
9
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Liên kết Website