Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Học viện AMC khai giảng Khóa bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại tỉnh Đăk Nông

Sáng ngày 26/7/2016, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC, Bộ Xây dựng) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông khai giảng Khóa Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Chương trình 7 theo Đề án 1961 cho cán bộ công chức lãnh đạo chuyên môn về quản lý đô thị, quản lý dự án đầu tư các huyện, thị xã thuộc tỉnh Đăk Nông.

 • Học viện AMC khai giảng Khóa bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại tỉnh Đăk Nông

 • Đồng chí Trần Xuân Hải thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tại huyện Krông Nô

 • Đồng chí Nguyễn Bốn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình thân nhân liệt sĩ tại huyện Đắk Mil

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại Đắk Nông: Sớm ổn định dân cư trên địa bàn xã Đắk Ngo, Quảng Trực

 • Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2016

 • Bộ Xây dựng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

 • Học viện AMC khai giảng Khóa bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại tỉnh Đăk Nông

 • Đồng chí Trần Xuân Hải thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tại huyện Krông Nô

 • Đồng chí Nguyễn Bốn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình thân nhân liệt sĩ tại huyện Đắk Mil

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại Đắk Nông: Sớm ổn định dân cư trên địa bàn xã Đắk Ngo, Quảng Trực

 • Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2016

 • Bộ Xây dựng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

baucu.gif
Bộ Xây dựng đã ban hành các thông tư hướng dẫn thi hành các Nghị định theo Luật Xây dựng 2014
Thông báo tiếp nhận và xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, đánh gía năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và công khai thông tin năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Xây dựng Đắk Nông
Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy
Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp 2016
Thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2015
Thông báo tập huấn các văn bản Quy phạm pháp luật
Thông báo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy: Công ty Cổ phẩn Đầu tư xây dựng Trần Phú
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ
Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy: Công ty cổ phần Phú Tài - Chi nhánh Đắk Nông.
Nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 7/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.
Thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Xây dựng kế hoạch sơ kết 5 năm triển khai thực hiện chương trình phát triển VLX không Nung của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng Đăk Nông.
Thông báo việc thực hiện sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cấp giấy phépxây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông .
Thông báo việc thay đổi thời gian tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo phân cấp ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng và phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Thông báo Công bố điều chỉnh Quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng Đăk Nông
Thông báo tổ chức khóa tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng
Thông báo kế hoạch đấu thầu
Đăng ký và xác định công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Góp ý kiến dự thảo Quy hoạch Vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.
Góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD- BNV ngày 16/12/2008
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh
Thông báo Mời chào hành cạnh tranh

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
9
2
8
8
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết Website