Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Công bố đơn giá ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Ngày 22/5/2015 Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 401/SXD-KT về công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng

 • Công bố đơn giá ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

 • Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2015

 • Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2017

 • Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

 • Thực hiện sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 • Tính đúng, đủ chi phí đầu tư xây dựng

 • Công bố đơn giá ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

 • Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2015

 • Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2017

 • Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

 • Thực hiện sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 • Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02/2015 • Đray Sáp

 • Bộ trưởng phát biểu tại hội nghị • Đoàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vào thămSỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
1
6
2
3
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website