Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị

Ngày 05/12/2014 Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  • Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của Ngành Xây dựng.

  • Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị

  • Công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Sở Xây dựng

  • Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9+10/2014

  • Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2014

  • Đăng ký và xác định công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông  • Đray Sáp

  • Bộ trưởng phát biểu tại hội nghị  • Đoàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vào thămSỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
3
2
5
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
2
Liên kết Website