Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
2
3
4
7
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Quyết định phê duyệt điều chỉnh Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 151/QĐ-SXD ngày 08/8/2018 của Sở Xây dựng (10/08)
Ngày 09/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 152/QĐ-SXD về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 151/QĐ-SXD ngày 08/8/2018 của Sở Xây dựng.
Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) (09/08)
Ngày 08/8/2018 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 151/QĐ-SXD về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung). Công trình: Hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đắk Nia, đô thị Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Hạng mục: Gói thầu số 3, vỉa hè thuộc các Trục đường N1 - N2, N7, D1, N9, N11, N15, N22.
Quyết định phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn. (20/07)
Ngày 27/6/2017, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 160/QĐ-SXD về việc phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.
Công bố danh mục tài sản nhà nước thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (15/12)
Ngày 30 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1682/ QĐ-UBND về việc công bố danh mục tài sản nhà nước thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng từ ngày 01/01/2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thuộc địa bàn tỉnh, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất tiêu độc IODINE 10% phục vụ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2016 (13/12)
Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2002/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất tiêu độc IODINE 10% phục vụ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2016.