Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN MỚI
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
8
3
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
0
Đề án tổng thể Chương trình "Đắk Nông - Mùa Bơ chín" năm 2018 (02/05)
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể Chương trình "Đắk Nông - Mùa Bơ chín" năm 2018.
Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020 (27/04)
Ngày 18/4/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020.
Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (16/04)
Ngày 11/4/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định sô 507/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Kế hoạch triển khai Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025. (12/04)
Ngày 10/4/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 159/KH-UBND về Kế hoạch triển khai Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (22/02)
Ngày 22/1/2018, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 133/KH-SXD về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp