Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
6
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. (10/10)
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg về Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
Phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tuy Đức đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. (29/08)
Ngày 24/2/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tuy Đức đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035. (29/08)
Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035, đối với hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110KV.
Đồ án Quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị tỷ lệ 1/500, khu dân cư tổ dân phố 5, phường nghĩa Trung, thị xã Gia nghĩa (13/02)
Ngày 11/01/2017 UBND thị xã Gia nghĩa ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị tỷ lệ 1/500, khu dân cư tổ dân phố 5, phường nghĩa Trung, thị xã Gia nghĩa.
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quảng Khê đến năm 2025, huyện ĐăkGlong, tỉnh Đăk Nông (26/10)
Ngày 16/7/2015 UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quảng Khê đến năm 2025, huyện ĐăkGlong, tỉnh Đăk Nông

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp