Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
5
9
7
5
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
4
Kế hoach triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông (05/07)
Ngày 04/7/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông.
Kế hoạch triển khai Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực Mỹ Latinh giai đoạn 2017-2021 (02/07)
Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành kế hoạch số 327/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực Mỹ Latinh giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển các sản phẩm du lịch, xây dựng mô hình du dịch cộng đồng (homestay) gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (02/07)
Ngày 02/7/2018, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án phát triển các sản phẩm du lịch, xây dựng mô hình du dịch cộng đồng (homestay) gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 2 năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông (25/06)
Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 959/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 2 năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông
Đề án tổng thể Chương trình "Đắk Nông - Mùa Bơ chín" năm 2018 (02/05)
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể Chương trình "Đắk Nông - Mùa Bơ chín" năm 2018.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp