Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
1
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
4
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (05/01)
Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (10/10)
Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Kế hoach triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông (05/07)
Ngày 04/7/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông.
Kế hoạch triển khai Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực Mỹ Latinh giai đoạn 2017-2021 (02/07)
Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành kế hoạch số 327/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực Mỹ Latinh giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển các sản phẩm du lịch, xây dựng mô hình du dịch cộng đồng (homestay) gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (02/07)
Ngày 02/7/2018, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án phát triển các sản phẩm du lịch, xây dựng mô hình du dịch cộng đồng (homestay) gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp