Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
5
7
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
4
Mục tiêu chất lượng năm 2017 (06/01)
Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Sở Xây dựng Đăk Nông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2017 như sau:
Mục tiêu chất lượng năm 2016 (14/01)
Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Sở Xây dựng Đăk Nông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2016 như sau:
Mục tiêu chất lượng năm 2015 (06/01)
Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc, thủ tục hành chính, Sở Xây dựng Đăk Nông đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:
Mục tiêu chất lượng năm 2014 (14/10)
Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc, thủ tục hành chính, Sở Xây dựng Đăk Nông đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:
Mục tiêu chất lượng năm 2013 (05/09)
Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc, thủ tục hành chính, Sở Xây dựng Đăk Nông đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp