Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN MỚI
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
8
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (19/06)
Ngày 18/6/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự Quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước. (18/06)
Ngày 15/6/2018, Sở Tài chính ban hành công văn số 1341/STC-ĐT v/v hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự Quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước.
Tuyên truyền kế hoạch về chuyển đổi mã mạng (12/06)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2632/UBND-KGVX ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thông tin tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng tại Quyết định 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin & Truyền Thông.
Tuyên truyền Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường (03/06)
Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND về việc thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 (03/06)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 19/CT-BTTTT ngày 15/5/2018 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Bởi vì theo dự báo cho thấy thiên tai sẽ vẫn diễn biến phức tạp, bất thường trong năm 2018 và các năm tiếp theo.