Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
7
3
9
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
0
Thông báo thời gian việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6/2018 (28/10)
Ngày 26/10/2018, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng ban hành công văn số 1914/TB-HĐXCCCHN về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 6/2018.
Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 6/2018 (20/10)
Ngày 19/10/2018, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng ban hành công văn số 1858/TB-HĐXCCCHN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 6/2018.
Vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (10/10)
Nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của nhân dân, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động giám sát và phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, thiết thực. Ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1794/KH-SXD về việc vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Danh mục thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyêt của Sở Xây dựng. (10/10)
Thực hiện Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (30/09)
Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 508/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.