Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
5
8
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
4
Thông báo kế hoạch thu hút Bác sĩ theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh năm 2019. (15/01)
Ngày 11/01/2019, Sở Y tế Đăk Nông có ban hành thông báo số 02/TB-SYT thông báo Kế hoạch thu hút Bác sĩ theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh năm 2019.
Thông báo kế hoạch thu hút Bác sĩ theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh năm 2019. (15/01)
Ngày 11/01/2019, Sở Y tế Đăk Nông có ban hành thông báo số 02/TB-SYT thông báo Kế hoạch thu hút Bác sĩ theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh năm 2019.
Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 7/2018 (27/12)
Ngày 25/12/2018, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng ban hành công văn số 2285/TB-HĐXCCCHN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 7/2018.
Thông báo sự cố mất dữ liệu trên phần mềm Văn phòng điện tử (iOffice). (13/12)
Ngày 13/12/2018, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 2211/SXD-VP gửi: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã; Viễn thông Đắk Nông về việc thông báo sự cố mất dữ liệu trên phần mềm Văn phòng điện tử (iOffice).
Thông báo thực hiện Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018. (22/11)
Ngày 21/11/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 2078/TB-SXD về việc thực hiện Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.