Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
5
8
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
6
Rà soát, thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong hệ thống chi tiết thống kê ngành XD. (31/10)
Ngày 27/10/2017, Sở Xây dựng Đăk Nông ban hành công văn số 1624/SXD-KT gửi các đơn vị: Cục Thống kê tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh; Ban QL các KCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã về việc rà soát, thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong hệ thống chi tiết thống kê ngành XD.
Thông báo kết luận cuộc họp quán triệt thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND. (26/10)
Thực hiện công văn số 5776/UBND-NC ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013. Ngày 23/10/2017, Sở Xây dựng tổ chức họp quán triệt, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND trong thời gian qua; qua đó Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC và NLĐ) nghiêm túc thực hiện những nội dung quy định về lề lối làm việc và thực thi công vụ theo các văn bản chỉ đạo các cấp.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (27/09)
Ngày 26/9/2017, Sở Xây dựng đã có công văn số 1394/SXD-QHKT gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Thông báo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế XH, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2017 (05/09)
Ngày 01/9/2017, Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 654/TB-VPUBND về thông báo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế XH, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2017.
Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 1/2017 (28/08)
Ngày 25/8/2017, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã có thông báo số 1184/Tb-HĐXCCCHC về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 1/2017.
Thông báo về việc giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng. (22/08)
Ngày 22/08/2017, Sở Xây dựng ban hành thông báo số 1140/TB-SXD về việc đăng ký bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng, công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng.
Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác Bộ pháp điển (18/08)
Để phát huy giá trị sử dụng của Bộ pháp điển, ngày 16/8/2017, Sở Xây dựng đã có công văn số 1123/SXD-VP gửi các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở về việc giới thiệu, hướng dẫn sử dụng khai thác Bộ Pháp điển.
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại buổi đối thoại với cử tri ngày 04/7/2017 và ngày 12/7/2017. (25/07)
Ngày 21/7/2017 Sở Xây dựng đã có thông báo số 970/TB-SXD, thông báo kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại buổi đối thoại với cử tri ngày 04/7/2017 và ngày 12/7/2017 giải đáp các ý kiến liên quan đến dự án HTKT khu đô thị mới ĐăkNia và dự án HTKT khu 23 ha