Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
2
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
6
Thông tin tuyên truyềnThứ 4, Ngày 10/10/2018, 10:00

Danh mục thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyêt của Sở Xây dựng.

Thực hiện Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
 
Theo đó, danh mục  thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyêt của Sở Xây dựng gồm có 02 thủ tục  gồm:
 
1. Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ (mức độ 3);
 
2. Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua (mức độ 4).
 
Đơn vị đã cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (địa chỉ http:\\motcua.daknong.gov.vn)
 
Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân  được biết để thực hiện theo đúng quy định.
 
File kèm theo Quyết định số 1524/QĐ-UBND
 
 
Thanh Thảo

Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: