Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
5
9
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
8
Thông báoThứ 3, Ngày 31/10/2017, 16:15

Rà soát, thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong hệ thống chi tiết thống kê ngành XD.

Ngày 27/10/2017, Sở Xây dựng Đăk Nông ban hành công văn số 1624/SXD-KT gửi các đơn vị: Cục Thống kê tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh; Ban QL các KCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã về việc rà soát, thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong hệ thống chi tiết thống kê ngành XD.

 

 

Thực hiện Công văn số 4760/UBND-CNXD ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông, V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng và Thông tư số 06/2012/TTBXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng về quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng.
 
Ngày 30/11/2012 UBND tỉnh Đăk Nông đã có Công văn số 5139/UBND-CNXD V/v rà soát, thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng. Trong đó, giao cho Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh trong công tác thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ nêu trên, đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo quy định.
 
Sở Xây dựng đề nghị Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa tổng hợp, báo cáo theo các biểu mẫu được quy định tại Thông tư số 06/2012/TTBXD, ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 5/12/2017, đồng thời gửi file theo địa chỉ mail: thanhnvsxd@gmail.com (Số liệu báo cáo phải đầy đủ, chính xác theo biểu mẫu, đơn vị chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo).
 
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc xin liên hệ phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông gặp đ/c Thành, điện thoại: 0932.587.987./.
 
 
Nguyễn Văn Thành

Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: