Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
4
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
7
Thông báoThứ 4, Ngày 29/11/2017, 09:15

Thông báo về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017

Ngày 27/11/2017, Sở Xây dựng ban hành thông báo số 1820/TB-SXD về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017

 

 
Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-SXD ngày 27/11/2017 của Sở Xây dựng Đăk Nông phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức kê khai tài sản thu nhập năm 2017;
 
Để kê khai, tổng hợp và báo cáo kết quả kịp thời theo đúng quy định, Lãnh đạo Sở thông báo đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (có danh sách kèm theo) thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017 và gửi về văn phòng Sở trước ngày 15/12/2017 để tổng hợp, công khai và báo cáo kết quả theo đúng quy định;
 
 Trong quá trình triển khai thực hiện, lưu ý các nội dung sau:
 
1. Đề nghị kê khai tài sản thu nhập theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;
2. Cách thức kê khai tài sản, thu nhập: Kê khai toàn bộ tài sản, thu nhập tính đến thời điểm kê khai (Theo hướng dẫn tại phụ lục III của Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ);
 
3. Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện (theo phụ lục II của Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ);
 
4. Tất cả Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập và các văn bản liên quan được gửi qua iOffice.
 
Nhận được Thông báo này đề nghị các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Thanh Thảo

Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: