Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
7
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Thông báoThứ 3, Ngày 05/12/2017, 09:00

Thông báo về việc tăng cường sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại Sở Xây dựng

Thực hiện công văn số 6587/UBND - CNXD ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện nghiêm túc việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số. Ngày 30/11/2017 Sở Xây dựng ban hành thông báo số 1858/TB-SXD về việc việc tăng cường sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại Sở Xây dựng
 
 
 
Nhằm thống nhất, chuẩn hóa trong quản lý, lưu trữ, bảo mật và vận hành hệ thống văn bản điện tử; nâng cao hiệu quả sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông nói chung và Sở Xây dựng nói riêng. Lãnh đạo Sở yêu cầu các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm các vấn đề sau:
 
1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về việc sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông tại cơ quan, địa phương; Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 11/5/2017 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Sở Xây dựng Đắk Nông.
 
2. Nghiêm túc triển khai thực hiện việc ứng dụng chữ ký số trong ký số văn bản điện tử để gửi, nhận văn bản trên hệ thống phần mềm văn phòng điện tử (iOffice).
 
3. Giao Văn phòng Sở thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo kịp thời Lãnh đạo sở về kết quả sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong việc ký số văn bản điện tử tại các đơn vị thuộc Sở. Căn cứ kết quả để tham mưu lãnh đạo Sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các cá nhân, đơn vị đồng thời là tiêu chí bắt buộc để xem xét các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi quy định về việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong việc ký số văn bản điện tử tại cơ quan.
 
Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây:

Thanh Thảo


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: