Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
5
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
2
0
Thông báoThứ 7, Ngày 20/10/2018, 08:30

Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 6/2018

Ngày 19/10/2018, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng ban hành công văn số 1858/TB-HĐXCCCHN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 6/2018.

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;


Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 19/7/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông V/v Điều chinh một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 12/6/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông V/v thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;


Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐXCCCHN ngày 13/6/2018 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân trên điạ bàn tỉnh Đăk Nông V/v Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân trên điạ bàn tỉnh Đăk Nông


Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân có nhu cầu tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:


1.Thời gian sát hạch: Ngày 31/10/2018 (thứ 4).


2. Địa điềm sát hạch: Tại Sở Xây dựng Đắk Nông - Số 3 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.


3.Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề: theo quy định tại Khoản 14, Điều 1, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


4. Địa điểm nộp hồ sơ: tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông – Số 01 đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.


5. Hạn chót nhận hồ sơ: đến 16h00 chiều ngày 25/10/2018 (thứ 5).


6. Mức thu phí, lệ phí:


- Lệ phí nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD: 300.000 đồng/01 bộ hồ sơ (nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông).
- Chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD: 450.000 đồng/ 01 lĩnh vực sát hạch (nộp tại thời điểm thi sát hạch).


7. Lưu ý:


- Các cá nhân có nhu cầu tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong quá trình làm hồ sơ phải ghi chính xác tên các lĩnh vực mà mình cần xin cấp chứng chỉ (có phụ lục kèm theo).


- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 và Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http//www.xaydung.gov.vn.


Phòng Quản lý hoạt động xây dựng


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: