Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN MỚI
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
8
3
8
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
9
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 4/2018 (17/05)
Ngày 17/5/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 753/SXD-KT về việc Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 4/2018
Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 4/2018 (17/05)
Ngày 17/4/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 752/SXD-KT về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2018
Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy của công ty cổ phần công nghiệp Đắk Nông (13/04)
Ngày 13/4/2018, Sở Xây dựng ban hành thông báo số 550/TB-SXD về tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng, đối với sản phẩm Gạch Bê Tông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16: 2014/BXD và có giá trị đến ngày 29/4/2020.
Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 3/2018 (09/04)
Ngày 03/4/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 504/SXD-KT về việc Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 3/2018
Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 3/2018 (09/04)
Ngày 03/4/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 414/SXD-KT về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2018

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp