Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
5
9
7
5
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
2
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 7+8/2018 (31/08)
Ngày 31/8/2018, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1544/SXD-KT về việc Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 7+8/2018.
Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 7+8/2018 (31/08)
Ngày 31/8/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số1543/SXD-KT về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7+8/2018
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ tháng 7/2017 đến nay (24/07)
  Xem nội dung chi tiết tại đây:   Phòng Quản lý hoạt động xây dựng
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 5/2018 (17/07)
Ngày 05/6/2018, Sở Xây dựng ban hành công văn số 863/SXD-KT về việc Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 5/2018.
Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 5/2018 (17/07)
Ngày 05/6/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 862 /SXD-KT về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2018

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp