Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
3
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
6
Công bố hợp quyThứ 6, Ngày 05/10/2018, 09:15

Thu hồi, hủy bỏ thông báo tiếp nhận hợp quy sản phầm của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Ngày 04/10/2018, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1766/SXD-KT gửi Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 về việc thu hồi, hủy bỏ thông báo tiếp nhận hợp quy sản phẩm đối với sản phẩm xi măng PCB 40.

 

Sở Xây dựng Đắk Nông nhận được công văn số 0209/HT1-PHKT ngày 06/07/2017 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, về việc đề nghị công bố hợp quy sản phẩm xi măng PCB40 (đóng bao khối lượng 50kg và dạng xá), kèm theo Bản công bố hợp quy số 272/HT1-PHKT ngày 6/7/2017, Giấy chứng nhận hợp quy số 17-17(HT01-2017) do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cấp; ngày 8/11/2017, Sở Xây dựng Đắk Nông có thông báo số 1717/TB-SXD, về việc thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng PCB 40.
 
Ngày 24/8/2018, Sở Xây dựng Đắk Nông nhận được công văn số 385/HT1-PHKT của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, về việc công bố hợp quy sản phẩm hàng hoá, vật liệu xây dựng, đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 (Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40, đóng bao 50 kg; Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40, đóng bao 50 kg (tên thương mại VICEM Hà Tiên đa dụng VHĐD); Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 và PCB50, dạng rời công nghiệp (xuất rời/xá và đóng bao jumbo)), kèm theo Bản công bố hợp quy số 383/HT1-PHKT ngày 24/8/2018 và Giấy chứng nhận hợp quy số 0522-18-19 do trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp; ngày 5/9/2018, Sở Xây dựng Đắk Nông có thông báo số 1584/TB-SXD về việc thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng PCB 40.
 
Thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD, ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy (QCVN 16:2017/BXD - quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng). Do đó, để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hoá vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Đắk Nông thông báo đến Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 nội dung như sau:
 
1. Thu hồi thông báo số 1717/TB-SXD ngày 8/11/2017 của Sở Xây dựng Đắk Nông. Lý do thu hồi: Theo Quyết định số 1580/QĐ-KT3 ngày 27/8/2018 của Trung tâm Kỹ thuật tiểu chuẩn đo lường chất lượng 3, về việc thu hồi và huỷ bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy số 17-17 (HT01-2017) đã cấp theo Quyết đinh số 0822/QĐ-KT3 ngày 16/6/2017 cho Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, vì công ty không thực hiện giám sát định kỳ theo quy định.
 
 2. Thu hồi thông báo số 1584/TB-SXD ngày 5/9/2018 của Sở Xây dựng Đắk Nông. Lý do thu hồi: Theo quy định tại điểm 1.3.3, khoản 1.3, phần 1 của QCVN 16:2017/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD, ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng thì “Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 khi lưu thông trên thị trường phải có (giấy) chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh”. Đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 chưa đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
 
Đề nghị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hoá vật liệu xây dựng, thực hiện thông báo tiếp nhận công bố hợp quy tại nơi đơn vị đăng ký kinh doanh.
 
Nhận được công văn này, đề nghị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 triển khai thực hiện đúng theo quy định.
 
Phòng Kinh tế & VLXD

Số lượt người xem: 39Bản in Quay lại
Xem theo ngày: