Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN MỚI
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
8
3
5
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Yêu cầu khắc phục tồn tại trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, trụ sở làm việc báo Đăk Nông (19/06)
Ngày 19/6/2018, Sở Xây dựng ban hành công văn sỗ 998/SXD-CCGĐ gửi Báo Đăk Nông v/v Yêu cầu khắc phục tồn tại trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, trụ sở làm việc báo Đăk Nông .
Báo cáo tình hình chất lượng và tiến độ các công trình hướng đên kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh (12/06)
Ngày 8/6/2018, Sở Xây dựng ban hành công văn số 902/SXD-CCGĐ gửi các chủ đầu tư có công trình kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh về việc báo cáo tình hình chất lượng và tiến độ các công trình hướng đên kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh.
Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thu hồi đất để thực hiện dự án : Kết nối các trục đường đô thị số 4, thị xã Gia nghĩa. (11/05)
Ngày 10/5/2018, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 690/SXD-PTĐT gửi: UBND phường Nghĩa Tân và UBND phường Nghĩa Phú về việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thu hồi đất để thực hiện dự án : Kết nối các trục đường đô thị số 4, thị xã Gia nghĩa.
Yêu cầu khắc phục tồn tại trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Gói thầu số 3 công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bao M'Nông do N'TrangLơng lãnh đạo (GĐ1) (11/05)
Ngày 09/5/2018, Sở Xây dựng ban hành công văn số 682/SXD-CCGĐ gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đăk Nông về yêu cầu khắc phục tồn tại trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Gói thầu số 3 công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bao M'Nông do N'TrangLơng lãnh đạo (GĐ1)
Yêu cầu khắc phục tồn tại trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Sửa chữa, cải tạo Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh Đắk Nông (11/05)
Ngày 10/5/2018, Sở Xây dựng ban hành công văn số 691/SXD-CCGĐ về yêu cầu khắc phục tồn tại trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Sửa chữa, cải tạo Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh Đắk Nông .

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp