Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
0
7
3
1
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
5
Báo cáo chỉ tiêu sử dụng nước sạch đô thị (17/08)
Ngày 16/8/2018, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1434/SXD-PTĐT gửi UBND các huyện, thị xã về việc báo cáo chỉ tiêu sử dụng nước sạch đô thị.
Quy định về chính sách khuyễn khích hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông. (13/08)
Ngày 02/8/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị Quyết số 06/2018/NQ - HĐND về viêc ban hành quy định chính sách khuyến khích hỗ tợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông.
Cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. (09/08)
Ngày 07/8/2018, Sở Xây dựng có văn bản gửi các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn ; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp & PTNT; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đắk Nông về việc cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Danh mục thông tin phải được công khai của Sở Xây dựng Đắk Nông. (09/08)
Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Để triển khai thực hiện Luật kịp thời và có hiệu quả, Sở Xây dựng thông báo Danh mục thông tin phải được công khai cụ thể như sau:
Danh mục thủ tục hành chính hỗ trợ Doanh nghiệp, nhà đầu tư (06/08)
  Xem nội dung chi tiết tại đây :

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp