Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
8
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. (15/09)
Ngày 14/9/2018, Sở Xây dựng có công văn số 1650/SXD-PTĐT gửi Các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (lần 2) (31/08)
Ngày 31/8/2018, Sở Xây dựng có công văn số 1549/SXD-PTĐT gửi Các Sở: Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư; Công Thương; Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường, UBND các huyện thị xã; các tổ chức cá nhân có liên quan lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (lần 2).
Lấy ý kiến điều chỉnh giá nhà tại Quyết định Số 09/2015/QĐ-UBND, ngày 12/02/2015 của UBND về giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (20/07)
Ngày 20/7/2018, Sở Xây dựng có công văn số 1246/SXD-KT gửi Các Sở: Tư pháp, Tài Chính, Kế Hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã về việc Lấy ý kiến điều chỉnh giá nhà tại Quyết định Số 09/2015/QĐ-UBND, ngày 12/02/2015 của UBND về giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.