Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
5
8
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
7
Quy chế cung cấp thông tin của Sở Xây dựng Đắk Nông. (06/11)
Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-SXD về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Xây dựng Đắk Nông.
Danh mục thông tin phải được công khai của Sở Xây dựng Đắk Nông. (09/08)
Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Để triển khai thực hiện Luật kịp thời và có hiệu quả, Sở Xây dựng thông báo Danh mục thông tin phải được công khai cụ thể như sau: