Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
3
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
4
Hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông (15/11)
Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1815/QĐ-UBND về hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông.
Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa Thanh tra tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. (22/10)
Ngày 12/10/2018, Thanh tra tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (30/09)
Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Kế hoạch cải thiện chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc chỉ số PCI năm 2018 (31/08)
Ngày 30/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1537/KH-SXD về Kế hoạch cải thiện chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc chỉ số PCI năm 2018.
Quy định về chính sách khuyễn khích hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông. (13/08)
Ngày 02/8/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị Quyết số 06/2018/NQ - HĐND về viêc ban hành quy định chính sách khuyến khích hỗ tợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp