Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
6
5
3
3
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 03/07/2018, 16:30

Thông báo về việc chấp hành xử lý văn bản, hồ sơ điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng

Ngày 03/7/2018, Sở Xây dựng ban hành thông báo số 1100/TB-SXD về việc chấp hành xử lý văn bản, hồ sơ điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

 
Thực hiện công văn số 2915/UBND - HCC ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc xử lý văn bản, hồ sơ điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
Để tăng cường hiệu quả ứng dụng phần mềm, tiết kiệm thời gian xử lý văn bản, giảm thiểu chi phí không cần thiết, thuận tiện cho việc truy xuất, theo dõi quá trình giải quyết TTHC. Kể từ ngày 01/07/2018, Lãnh đạo Sở yêu cầu các các phòng chuyên môn,  đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
 
Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động thực hiện xử lý, giải quyết TTHC bằng hồ sơ điện tử trên hệ thống, không chờ có hồ sơ, văn bản giấy đến rồi mới giải quyết (Trừ trường hợp hồ sơ, văn bản chưa đủ điều kiện điện tử hóa do hồ sơ quá dày (trên 25 trang), hồ sơ khổ A3 trở lên, hồ sơ có tính chất chuyên ngành cao (bản đồ, bản vẽ…) thì chủ động  yêu cầu Trung tâm Hành chính công cung cấp hồ sơ để giải quyết kịp thời theo đúng quy định. (Hiện nay, hồ sơ thực hiện việc tiếp nhận trong giải quyết thủ tục hành chính đã được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công scan, sao chụp, đính kèm hồ sơ, tài liệu lên phần mềm một cửa điện tử (http://motcua.daknong.gov.vn))
 
Chấp hành nghiêm việc xử lý, đính kèm các văn bản điện tử là sản phẩm, kết quả của quá trình giải quyết của các TTHC cụ thể trên hệ thống, không đồng thời gửi loại văn bản này đến trung tâm hành chính công qua phần mềm quản lý văn bản (iOffice) để phân định rõ giữa văn bản giải quyết thủ tục hành chính với văn bản hành chính khác. Trường hợp kết quả giải quyết các thủ tục hành chính là các loại hồ sơ, văn bản có tính chất chuyên ngành cao như bản đồ, bản vẽ hay các văn bản chưa đủ điều kiện điện tử hóa do hồ sơ quá dày (trên 25 trang) thì các phòng chủ động tham mưu văn bản gửi Trung tâm hành chính công để thống nhất cách thức, thời gian chu chuyển đối với các hồ sơ không đủ điều kiện nói trên.
 
Nhận được Thông báo này đề nghị các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Thanh Thảo


Số lượt người xem: 9Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: