Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
0
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
8
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016 (09/05)
Tăng 5% lương cơ sở từ ngày 1/5/2016; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; chính sách đối với binh sĩ dự bị hạng hai; hình ảnh trái chuẩn mực đạo đức không được đưa lên mạng; sử dụng dịch vụ hỏa táng được hỗ trợ chi phí;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016.
Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (07/04)
Ngày 25/12/2015 Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1456/QĐ-BXD về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. (05/04)
Ngày 22/3/2016 Sở Tài chính Đăk Nông đã ban hành công văn số 408/STC-ĐT về hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016 (28/03)
Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự; quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng/người/vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016.
Nâng cao tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính (25/03)
Chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp