Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
4
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
5
Ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (30/10)
Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II/2018 (17/07)
Ngày 17/7/2018, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1214/SXD-KT về công bố Chỉ số giá xây dựng quý II/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I/2018 (12/06)
Ngày 11/6/2018, Sở Xây dựng ban hành công văn số 919/SXD-KT về công bố Chỉ số giá xây dựng quý I/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III/2017 (12/04)
Ngày 01/11/2017, Sở Xây dựng ban hành công văn số1667/SXD-KT về công bố Chỉ số giá xây dựng quý III/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV/2017 (12/04)
Ngày 28/12/2017, Sở Xây dựng ban hành công văn số 2047/SXD-KT về công bố Chỉ số giá xây dựng quý IV/2017

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp