Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
1
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
5
Thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựngThứ 6, Ngày 21/08/2015, 09:15

Công khai thông tin năng lực: Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đăk Nông

Ngày 21/8/2015 Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 905/SXD-KT về công khai thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đăk Nông

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng Quy định công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Căn cứ theo hồ sơ đăng ký công bố thông tin năng lực của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đăk Nông ngày 19/7/2015.

 

Sở Xây dựng công bố công bố thông tin năng lực của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đăk Nông với các nội dung sau:

 

1. Tên tổ chức hoạt động xây dựng công trình: Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đăk Nông, trực thuộc Sở Xây dựng.

 

2. Địa chỉ trụ sở: Khu nhà công vụ, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đăk Nông

 

Điện thoai: 0501.545.292;   Fax: 0501.3545.282

 

Website: Không

 

3. Quyết định thành lập: Các quyết định thành lập: Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 31/3/2005 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng ĐăkNông; Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày02/8/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông vê việc chia tách Trung tâm Kiểm định -  Quy hoạch Xây dựng tỉnh ĐăkNông trực thuộc Sở Xây dựng và Quyết định số 140/QĐ-SXD ngày 30/12/2013 của Sở Xây dựng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định chất lượng Xây dựng Đăk Nông.

4. Tổ chức đủ điều kiện năng lực hoạt động các lĩnh vực sau:

- Phòng thí nghiệm xây dựng, mã số LAS-XD425 tại Quyết định số 1098/QĐ-BXD ngày 08/9/2009 của Bộ Xây dựng.

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông đường bộ: Nhóm C.

 

 - Giám sát thi công xây dựng các công trình Dân dụng, Giao thông đường bộ và Hạ tầng kỹ thuật: Cấp III.

 

 - Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

 

- Thẩm tra, thiết kế - dự toán các công trình xây dựng Dân dụng, Giao thông đường bộ và Hạ tầng kỹ thuật: cấp III, cấp IV.

 

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Dân dụng, Giao thông đường bộ và Hạ tầng kỹ thuật.

 

- Tư vấn thiết kế công trình Dân dụng công nghiệp, Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật: cấp III, cấp IV.

 

- Khảo sát địa hình trong phạm vi lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng công nghiệp, Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật: Cấp IV.

Nguồn: KT&QLHĐXD


Số lượt người xem: 2589Bản in Quay lại
Xem theo ngày: