Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
0
7
2
9
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
1
Kiến trúc - Quy hoạchThứ 3, Ngày 12/06/2018, 14:10

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp huyện Krông Nô.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 945/UBND-KTHT, ngày 25/5/2018 của UBND huyện Krông Nô về việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp huyện Krông Nô.

 

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đơn vị tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, UBND huyện Krông Nô đã tổ chức lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1605/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015.

Ngày 09/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc về việc chấp thuận chủ trương dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Krông Nô của Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Gia Phát – HCM.

Tại Khoản 8, Điều 1 của Quyết định số 495/QĐ-UBND, để đảm bảo mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Krông Nô hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Gia Phát – HCM thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Krông Nô trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Trình tự thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp

- Theo điều 9 của Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp: Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp thực hiện theo quy định về quy hoạch chi tiết khu chức năng đặc thù tại Luật Xây dựng, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Theo Khoản 2, Điều 37 của Luật Xây dựng: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chỉ áp dụng đối với khu chức năng đặc thù; Điều chỉnh cục bộ

quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô ranh giới, định hướng phát triển chung của khu vực quy hoạch và giải pháp quy hoạch chính của khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù phải xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù hoặc quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng hiện có trên cơ sở phân tích, làm rõ nguyên nhân điều chỉnh; hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh; giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

Trình tự thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng được thực hiện theo Điều 39 của Luật Xây dựng năm 2014.

Sở Xây dựng hướng dẫn trình tự thực hiện như trên để UBND huyện Krông Nô được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

 

 

 

 


Số lượt người xem: 14Bản in Quay lại
Xem theo ngày: