Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn 6 tháng đầu năm 2019 (16/06/2019)
Ngày 13/6/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1049/BC-SXD về việc Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn 6 tháng đầu năm 2019.

Căn cứ Công văn số 154/TTr-P3 ngày 08/4/2016 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị;

Căn cứ Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh V/v hướng dẫn đăng tải thông tin về tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên cổng/trang thông tin điện tử;

 Sở Xây dựng báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và kết quả xử lý đơn 6 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:

I. Công tác tiếp công dân

Trong 6 tháng đầu  năm 2019 tại Sở Xây dựng không có trường hợp công dân đến trình bày các vụ việc có liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

II. Tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Xây dựng đã tiếp nhận 06 đơn.

1. Kết quả xử lý đơn khiếu nại

02 đơn khiếu nại của bà Phan Thị Năm và của ông Trần Văn Sinh, địa chỉ: TDP4, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Nội dung: Không được hợp  thức hóa diện tích đất dôi dư khi đầu tư xây dựng đường Bắc Nam giai đoạn 1.

Qua xem xét, đơn của bà Phan Thị Năm và của ông Trần Văn Sinh được gửi đến nhiều cơ quan trong đó đã gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết (UBND thị xã Gia Nghĩa), do đó Sở Xây dựng xếp lưu đơn theo đúng quy định.

Vụ việc này, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND thị xã Gia Nghĩa xem xét, giải quyết theo đúng quy định tại Công văn số 13/SXD-TTr ngày 04/01/2019 và Công văn số 32/SXD-TTr ngày 08/01/2019.

Ngày 04/5/2019 Văn phòng UBND tỉnh đã có Thông báo số 332/TB-VPUBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/4/2019. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: Không đồng ý với nội dung kiến nghị của hộ ông Trần Văn Sinh (Vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hiền) và hộ bà Phan Thị Năm về việc hợp thức hóa diện tích đất dôi dư đường Bắc Nam giai đoạn 1 cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Hiền và bà Phan Thị Năm, vì diện tích trên đã bồi thường, hỗ trợ, thu hồi để xây dựng các công trình công cộng. Việc 02 hộ dân nêu trên lấn chiếm đất công, xây dựng tài sản trên đất là vi phạm pháp luật, yêu cầu 02 hộ dân tháo dỡ phần tài sản đã xây dựng trên diện tích đất lấn chiếm và thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền.

2. Kết quả xử lý đơn tố cáo: Không có vụ việc phát sinh.

3. Kết quả xử lý đơn kiến nghị, phản ánh: 03 đơn kiến nghị; 01 đơn khiếu nại ( nhưng nội dung kiến nghị)

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (02 đơn)

+ Đơn kiến nghị (Đơn do Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến) của ông Phạm Đức Khánh, hiện thường trú: TDP4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Nội dung: Liên quan đến việc bốc thăm đất tại khu tái định cư Đắk Nia (Lô số C1 đường YNuê) do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

Ngày 04/01/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 11/SXD-QLN V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Phạm Đức Khánh.

+ Đơn kiến nghị của Bà Phan Thị Minh, địa chỉ: TDP3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Có đất bị thu hồi để xây dựng dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nia, dự án được UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư). Nội dung: Xem xét bố trí cho gia đình thêm 01 lô đất tái định cư.

Ngày 07/06/2019, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Gia Nghĩa; Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường, để xem xét xử lý vụ việc theo quy định. Kết quả xử lý đơn, Sở dựng sẽ đăng tải trên Trang thông điện tử theo quy định.

- Đơn không thuộc thẩm quyền (02 đơn)

+ Đơn khiếu nại  (Nội dung kiến nghị) của nhân dân thôn 3, thôn 8 và thôn 10 xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Nội dung: Liên quan đến dự án: Cải tạo, nâng cấp, ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R’lấp do Ban quản lý dự án xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.    

Ngày 18/3/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 369/SXD-TTr V/v xử lý đơn kiến nghị của nhân dân thôn 3, thôn 8 và thôn 10 xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã thống nhất dừng thực hiện dự án thu gom, xử lý chất thải huyện Đắk R’lấp tại thôn 8, xã Quảng Tín theo đề nghị của các ngành địa phương tại Thông báo số 409/TB-VPUBND ngày 27/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

+ Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hồng Anh, thường trú: TDP3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Nội dung: Liên quan đến việc cấp giấy quyền sử dụng đất (khu 23 ha).

Ngày 03/4/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 597/SXD-HT&QLN V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân

Sở Xây dựng báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và kết quả xử lý đơn 6 tháng đầu năm 2019 để Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh được biết, tổng hợp và báo cáo theo quy định.

file đính kèm

Thanh tra Sở

Lượt xem:  186 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
128,575
Trong ngày: 235
Trong tháng: 6,675
Trong năm: 52,367
.