Xử lý đơn của các hộ tiểu thương đang buôn bán tại Chợ mới xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức (08/04/2021)
Ngày 07/4/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 613/SXD-TTr gửi Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức về việc xử lý đơn của các hộ tiểu thương đang buôn bán tại Chợ mới xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức.

Sở Xây dựng nhận được đơn khiếu nại (những nội dung kiến nghị) của các hộ tiểu thương đang buôn bán tại Chợ mới xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

 Nội dung đơn: Liên quan đến việc xây dựng và quản lý trật tự xây dựng tại Chợ mới xã Đắk Buk So.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 5 Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm "Tổ chức thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm trên địa bàn; thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật".

 Để xử lý dứt điểm vụ việc như đã nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Tuy Đức xem xét, giải quyết và trả lời đơn cho các hộ tiểu thương biết và báo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Thanh tra Sở

Lượt xem:  5,578 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..