Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BXD, ngày 02/8/2021của Bộ Xây dựng. (18/08/2021)
Ngày 16/8/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số1529/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốGia Nghĩa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BXD, ngày 02/8/2021của Bộ Xây dựng.

Thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BXD, ngày 02/8/2021 của Bộ Xây dựngHướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.Các tổ chức, cá nhân sdng vn ngân sách nhànước áp dng Thông tưnày đểxác đ

Thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BXD, ngày 02/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.

Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng Thông tư này để xác định, quản lý chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2021, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa áp dụng Thông tư này xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.

Sở Xây dựng báo để UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa biết, thực hiện./.

Phòng QHKT&PTĐT

Lượt xem:  146 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.