Công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 12000 khu đô thị sinh thái hồ Đắk R’tih (12/06/2024)
Ngày 12/6/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1326/SXD-QHKT&PTĐT gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa; Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Phú về việc công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 12000 khu đô thị sinh thái hồ Đắk R’tih

Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 12000 khu đô thị sinh thái hồ Đắk R’tih đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 06/6/2024.

Thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về công bố công khai quy hoạch, Sở Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa và Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Phú phối hợp công bố thông tin về Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 12000 khu đô thị sinh thái hồ Đắk R’tih đến cộng đồng dân cư với các nội dung cơ bản như sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 12000 khu đô thị sinh thái hồ Đắk R’tih.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

4. Địa điểm: Phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

5. Nội dung điều chỉnh: Cập nhật ranh giới dự án Khu dân cư tổ dân phố 8, phường Nghĩa Phú với diện tích 9,8ha vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái hồ Đắk R’Tih

6. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị sinh thái hồ Đắk R’tih.

File đính kèm Quyết định số 680/QĐ-UBNDbản vẽ công bố quy hoạch

 

Phòng QHKT&PTĐT

Lượt xem:  52 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web