KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƯ
KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƯ
Trả lời đơn kiến nghị của bà Phan Thị Minh 14/10/2019

Ngày 11/10/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1830/SXD-HT&QLN về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Phan Thị Minh.

Trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Lập 16/09/2019

Ngày 13/9/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1662/SXD-HT&QLN trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Lập

Trả lời đơn kiến nghị của ông:Hà Huy Hạnh 10/09/2019

Ngày 06/09/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1593/SXD-TTr về việc trả lời đơn kiến nghị của ông: Hà Huy Hạnh.

Trả lời đơn kiến nghị của ông: Nguyễn Văn Nhiệm 06/09/2019

Ngày 203/09/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1566/SXD-TTr về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông: Nguyễn Văn Nhiệm.

Trả lời kiến nghị hộ bà Trần Thị Lệ Xuân thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 23ha 09/08/2019

Ngày 07/8/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1402/SXD-HT&QLN về việc Trả lời kiến nghị hộ bà Trần Thị Lệ Xuân thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 23ha

Trả lời đơn kiến nghị của ông: Võ Cao Thiên 26/07/2019

Ngày 25/7/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1334/SXD-QHKT&PTĐT trả lời đơn kiến nghị của ông: Võ Cao Thiên

Trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Lập 04/07/2019

Ngày 01/7/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1156/SXD-HT&QLN trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Lập.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
72,905
Trong ngày: 86
Trong tháng: 1,014
Trong năm: 22,974