Tiếp cận thông tin
Tiếp cận thông tin
Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành năm 2019 21/04/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1819/UBND-KTTH ngày 15/4/2020 về việc công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành năm 2019. Trong đó, UBND tỉnh thống nhất không tổ chức Hội thảo công bố kết quả, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và gửi kết quả đến các đơn vị để đăng tải và đánh giá.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
128,559
Trong ngày: 219
Trong tháng: 6,659
Trong năm: 52,351
.