Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
4
2
9
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Sở Xây dựng thông  báo  công khai danh mục thủ tục hành chính có thu và không thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:
 
 
STT
Tên thủ tục
Mức phí, lệ phí
Hình thức nộp (trực tiếp/chuyển khoản)
Căn cứ pháp lý
Địa điểm nộp hồ sơ và trả kết quả
I
Danh mục có thu phí, lệ phí
1
Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
200.000đ
Trực tiếp/chuyển khoản
Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
2
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
200.000đ
Trực tiếp/chuyển khoản
Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
3
Thủ tục cấp/ cấp lại/ cấp bổ sung/ điều chính chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng
 - Cấp mới: 1.000.000
- Cấp lại, điều chỉnh, bổ sung: 500.000đ
Trực tiếp/chuyển khoản
Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
4
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C
          2.000.000
Trực tiếp/ chuyển khoản
Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
5
Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C
Không
 
Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
6
Thủ tục cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch .....
 Cấp mới: 300.000
Cấp lại: 150.000
Trực tiếp/ chuyển khoản
Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
7
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng;
150.000
Trực tiếp/ chuyển khoản
Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2017
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
8
Thủ tục  Thẩm định dự án đầu tư xây dựng/ thiết kế cơ sở
TMĐT x hệ số
Trực tiếp/ chuyển khoản
Thông tư số 209/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
9
Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh đối với vốn NSNN và vốn Nhà nước ngoài ngân sách; Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước đối với vốn kh
TMĐT x hệ số
Trực tiếp/ chuyển khoản
Thông tư số 209/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
10
Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh đối với vốn NSNN và vốn Nhà nước ngoài ngân sách hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với vốn khác
Gxd(Điều chính) x Hệ số
Trực tiếp/ chuyển khoản
Thông tư số 210/TT-BTC ngày 10/11/2015 và Thông tư số 209/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
11
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý
          2.000.000
Trực tiếp/ chuyển khoản
Thông tư 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
12
Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Tùy theo diện tích Quy hoạch
Trực tiếp/ chuyển khoản
Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
13
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Tùy theo diện tích Quy hoạch
Trực tiếp/ chuyển khoản
Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
14
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trì
 - Đối với công trình khác: 150.000đ
- Đối với nhà ở riêng lẻ: 75.000đ
Trực tiếp/ chuyển khoản
Theo Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND ngày ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
15
Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công tr
- Điều chỉnh: 50% x lệ phí cấp mới
- Gia hạn: 15.000đ
-Cấp lại: Không thu tiền
Trực tiếp/ chuyển khoản
Theo Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND ngày ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
II
Danh mục không thu phí, lệ phí
16
Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
17
Thủ tục Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
18
Thủ tục Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
19
Thủ tục Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiệnđược bán, cho thuê mua
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
20
Thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
21
Thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
22
Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
23
Thủ tục Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
24
Thủ tục Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
25
Thủ tục Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBNDcấp tỉnh
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
26
Thủ tục Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
27
Thủ tục Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
28
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Không
 
Luật Xây dựng 50/2014/QH13
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
29
Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin.
Không
 
Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
30
Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn tỉnh
Không
 
Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
31
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng
Không
 
Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
32
Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức
Không
 
Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Hành chính công
33
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Không
 
Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 01/9/2016
 Sở Xây dựng
34
Xử lý đơn thư
Không
 
Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 01/9/2016
 Sở Xây dựng
35
Tiếp công dân
Không
 
Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 01/9/2016
 Sở Xây dựng
36
Giải quyết khiếu nại lần hai
Không
 
Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 01/9/2016
 Sở Xây dựng
37
Giải quyết tố cáo
Không
 
Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 01/9/2016
 Sở Xây dựng
Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện./.