Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
5
9
7
5
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
5

I. Ban Giám đốc
1. Ông: Đặng Gia Dũng

11danggiadung.jpg
Sinh ngày: 19/10/1959
Quê quán: An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Tỉnh ủy viên,  Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Sở
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng- Xây dựng dân dụng & công nghiệp.
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0903509738; 0975596789. 
 Nhiệm vụ được phân công:
- Chủ tài khoản, lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của Sở.
- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Chi cục Giám định chất lượng xây dựng; Phòng Quy hoạch - kiến trúc và công tác phát triển đô thị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
 
2. Ông: Nguyễn Thiện Thanh
 
 
 11nguyenthienthanhxaydung.jpg
 
Sinh ngày: 19/09/1958
Quê quán: Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế- Kinh tế công nghiệp
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913496702
Email: thanhnt.sxd@daknong.gov.vn
Nhiệm vụ  được phân công:
- Được ủy quyền chủ tài khoản của Sở; điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc ủy quyền.
- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng; Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
- Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UND tỉnh yêu cầu.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 ​
3. Ông: Trần Ngọc Lâm
 11tranngoclamxaydung.jpg
Sinh ngày: 13/08/1966
Quê quán: Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0914141085
Nhiệm vụ được phân công:
- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách:
+ Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật (trừ lĩnh vực phát triển đô thị);
+ Công tác cải cách thủ tục hành chính, Công tác ISO, công nghệ thông tin của Sở.
- Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UND tỉnh yêu cầu.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 
4. Ông: Phan Anh Tuấn
 
 11phananhtuanxaydung.jpg
 
  
Sinh ngày: 10/11/1981
Quê quán: Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc 
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại di động: 0905.363.456
Nhiệm vụ được phân công:
- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở; Trung tâm Quy hoạch xây dựng.
- Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UND tỉnh yêu cầu.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.
 
II. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ
 

  
STT
Tên tổ chức/ Cá nhân
Số điện thoại
Chức vụ
I
Văn phòng
02613.544.319
 
1
Nguyễn Thị Nguyên
0903.539.269
Chánh Văn phòng
2
Văn Thị Thanh Thảo
0912.608.779
Phó chánh văn phòng
3
Mai Văn Việt
0987.789.383
Chuyên viên
4
Lương Quang Tân
0905.664.185
 Chuyên viên
5
Lâm Thị Thu Quyên
0905.353.747
Kế toán
6
Võ Thị Thanh Huyền
0935.938.886
Văn thư
7
Lê Tiến Thực
0905.199.660
Lái xe
8
Hoàng Công Nghị
0973.154.848
Lái xe
9
Trần Thị Vân Anh
0919.761.287
Tạp vụ
10
Nguyễn Thị Thúy
0972.291.457
Tạp vụ
II
Phòng Quy hoạch – Kiến trúc
0261.2216.843
 
11
Hà Xuân Bình
0935.434.567
Trưởng phòng
12
Nguyễn Thanh Minh
0914.250.052
Phó trưởng phòng
13
Trương Thị Phương Thảo
 0914.083.486
Chuyên viên
14
Lê Tiến Liên
0906.545.677
Chuyên viên
15
Ngô Đức Toàn
0914.560.970
Chuyên viên
16
Trần Thanh Bình
0949.000.440
Chuyên viên
III
Phòng Kinh tế & Vật liệu XD
0261.2216.842
 
17
Lê Thành Thái
0914.069.559
Trưởng phòng
18
Đoàn Bích Thảo
01689.961.379
Phó trưởng phòng
19
Nguyễn Quang Trường
0915.021.704
Chuyên viên
20
Nguyễn Văn Thành
0932.587.987
Chuyên viên
IV
Phòng Phát triển đô thị & HTKT
02613.548135
 
21
Nguyễn Đăng Ký
0982.592.575
Trưởng phòng
22
Trịnh Quang Thự
0935.500.393
Phó trưởng phòng
23
Lê Thị Huệ
0976.746.915
Phó trưởng phòng
24
Nguyễn Văn Thủy
0938.878.479
Chuyên viên
25
Nguyễn Ngọc Thiện
0972.000.404
Chuyên viên
V
Phòng Quản lý nhà & TTBĐS
0261.3545.095
 
26
Võ Thanh Cường
0987.505.555
Trưởng phòng
27
Võ Trung Kiên
01678.827.144
Chuyên viên
28
Lê Văn Quốc Ánh
0906.537.559
Chuyên viên
VI
Thanh Tra Sở
02613.546.555
 
29
 Nguyễn Hồng Hà
0982.767.456
 Chánh thanh tra
30
Nguyễn Kết
0905.796.415
 Phó Chánh thanh tra
31
Trần Bá Tùng
0912.996.366
 Chuyên viên
VII
Phòng Quản lý Xây dựng
0261.541.568
 
32
Trương Văn Vinh
0918.875.705
 Trưởng phòng
33
Nguyễn Văn Đức
0984.009.379
 Chuyên viên
VIII
Chi cục Giám định xây dựng
 
 
VIII.1
Lãnh đạo Chi cục
 
 
1
Phạm Ngọc Oanh
0913.436.462
 Chi cục trưởng
2
Lê Quang Cường
0989.686.839
 Phó Chi cục
3
Tạ Tùng
0935.937.379
 Phó Chi cục
VIII.2
Phòng Tổng hợp
02613.544.739
 
4
Hòa Quang Việt Sáng
0945.937.374
 Trưởng phòng
5
Lê Thị Thúy Hiền
0933.552.008
 Kế toán
6
ĐoànThị Kim Ngân
0983.844.948
 Văn thư
VIII.3
Phòng Giám định và an toàn xây dựng
02613.544.839
 
7
Đặng Thái Sơn
0914.651.968
Trưởng phòng
8
Trương Minh Đức
0913.788.419
Chuyên viên
9
Nguyễn Thị Thanh Mai
0975.435.414
Chuyên viên
10
Tạ Quốc Đạt
0979.593.773
Chuyên viên
11
Nguyễn Vũ Nguyên
0944.837.968
Nhân viên
IX
Tổ quản lý nhà công vụ
 02613.548.608
 
1
Huỳnh Văn Muồn
01653.878.788
Nhân viên
2
Trần Thị Thu Lan
0975.774.768
Nhân viên
3
Cao Thị Năm
0917.944.859
Nhân viên
4
Nguyễn Thị Hà
0942.372.887
Nhân viên
 
 
III.  Các đơn vị trực thuộc Sở
 
 
 
 
 
STT
Tên tổ chức/ Cá nhân
Số điện thoại
Chức vụ
I
Trung tâm Quy hoạch xây dựng
0261.703.700
 
1
Trần Ngọc Hùng
0932.484.979
Giám đốc
2
Nguyễn Quốc Học
0978.202.404
Phó Giám đốc