Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
9
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Giới thiệu Công đoàn Sở Xây dựng
 
Công đoàn Sở Xây dựng Đắk Nông là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-LĐLĐ, ngày 10/02/2004 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông. Sau 10 năm thành lập, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng, Công đoàn Sở Xây dựng Đắk Nông đã từng bước phát triển, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 
Sau 10 năm thành lập, Công đoàn Sở Xây dựng Đắk Nông hiện có tổng  số 75 đoàn viên. Công đoàn Sở Xây dựng đã trải qua 04 kỳ đại hội và mỗi nhiệm kỳ luôn đề ra những nhiệm vụ trọng yếu, hoạt động sáng tạo và thích hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong cơ quan nhà nước. Hằng năm, Công đoàn Sở Xây dựng đều được Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan cấp trên đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc.
 
Ban Chấp hành Công đoàn Sở Xây dựng khóa IV (nhiệm kỳ 2012-2015) được đại hội công đoàn CNVC Sở tín nhiệm bầu ngày 30.8.2012 gồm có 07 đồng chí. Trong đó,  đồng chí Trần Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Trần Hoàng Tiến - Chánh Thanh tra Sở giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí Ủy viên là Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Phó Giám đốc của 02 đơn vị trực thuộc Sở.
 
Phát huy những thành tích đã đạt được, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể Đoàn viên Công đoàn Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, sáng tạo, động viên đoàn viên thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.