Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
5
6
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7

 

 
Đảng bộ Sở Xây dựng, tiền thân là Chi bộ Đảng Sở xây dựng Đăk Nông được thành lập theo Quyết định số 19-QĐ/BTV ngày 16/02/2004 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông. Chi bộ cơ sở Sở Xây dựng Đăk Nông được chuyển thành Đảng bộ cơ sở theo Quyết định số 417- QĐ/BTV, ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông. Tại Quyết định này, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng đã chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng gồm 07 đồng chí; Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí; theo đó, Đảng bộ cơ sở Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định thành lập 04 chi bộ trực thuộc. Vừa qua, hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong tháng 5 năm 2015 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đã tiến hành Đại hội và ngày 23/6/2015, Đảng bộ Sở Xây dựng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Xây dựng Đăk Nông nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể:
1. Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng gồm 07 đồng chí (Đã được chuẩn y kết quả bầu cử theo Quyết định số 738-QĐ/ĐUK ngày 09/7/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông) có tên sau:
1.1.   Đ/c    Đặng Gia Dũng              Bí thư Đảng ủy
1.2.   Đ/c    Nguyễn Thiện Thanh      Phó Bí thư Đảng ủy
1.3.   Đ/c    Trần Ngọc Lâm              Đảng ủy viên
1.4.   Đ/c    Phan Anh Tuấn              Đảng ủy viên
1.5.   Đ/c    Nguyễn Thị Nguyên        Đảng ủy viên
1.6.   Đ/c    Phạm Ngọc Oanh           Đảng ủy viên
1.7.   Đ/c    Nguyễn Hồng Hà            Đảng ủy viên
2. Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Xây dựng, gồm 03 đồng chí (Đã được chuẩn y kết quả bầu cử theo Quyết định số 739-QĐ/ĐUK ngày 09/7/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông) có tên sau:
1.8.    Đ/c    Nguyễn Thiện Thanh      Chủ nhiệm
1.9.    Đ/c    Nguyễn Hồng Hà            Phó Chủ nhiệm
1.10.  Đ/c    Trần Phú Thọ                 Ủy viên UBKT
Đảng bộ Sở Xây dựng có 04 Chi bộ trực thuộc. Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên các Chi bộ trực thuộc gồm có các đồng chí:
I. Chi bộ 1:
1. Đ/c  Phan Anh Tuấn             Bí thư
2. Đ/c  Nguyễn Kết                  Phó Bí thư
3. Đ/c  Hà Xuân Bình                Ủy viên
II. Chi bộ 2:
1. Đ/c Trần Ngọc Lâm               Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Đăng Ký           Phó Bí thư
2. Đ/c Trương Văn Vinh            Ủy viên
III. Chi bộ 3:
1. Đ/c Phạm Ngọc Oanh            Bí thư
2. Đ/c Tạ Tùng                          Phó Bí thư
3. Đ/c Đặng Thái Sơn               Ủy viên
IV. Chi bộ 4:
1. Đ/c Trần Ngọc Hùng              Bí thư
2. Đ/c Cù Hữu Tân                     Phó Bí thư
3. Đ/c Triệu Tử Thịnh                Ủy viên
 
Danh sách đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng:
 
I. Chi bộ 1:
1. Đ/c: Đặng Gia Dũng    
2. Đ/c: Phan Anh Tuấn
3. Đ/c: Nguyễn Thị Nguyên
4. Đ/c: Văn Thị Thanh Thảo
5. Đ/c: Mai Văn Việt
6. Đ/c: Trần Thanh Bình
7. Đ/c: Nguyễn Hồng Hà
8. ​Đ/c: Nguyễn Kết
9.Đ/c: Trần Bá Tùng
10.Đ/c: Lương Quang Tân
11.Đ/c: Hà Xuân Bình
12: Đ/c: Trương Thị Phương Thảo
13.Đ/c:  Nguyễn Thanh Minh
14. Đ/c: Lê Tiến Liên
II. Chi bộ 2:
1.Đ/c: Nguyễn Thiện Thanh
2. Đ/c : Trần Ngọc Lâm
3. Đ/c: Lê Thành Thái
4. Đ/c:  Nguyễn Đăng Ký
5. Đ/c: Trịnh Quang Thự
6. Đ/c: Đoàn Bích Thảo
7. Đ/c:  Võ Thanh Cường
8. Đ/c: Lê Văn Quốc Ánh
9. Đ/c: Trương Văn Vinh
10. Đ/c:  Lê Thị Huệ
11. Đ/c: Hoàng Công Nghị
12.Đ/c: Huỳnh Văn Muốn 
13.Đ/c: Nguyễn Quang Trường
III. Chi bộ 3:
1. Đ/c: Phạm Ngọc Oanh
2. Đ/c: Tạ Tùng
3. Đ/c: Lê Quang Cường
4. Đ/c: Đặng Thái Sơn
5. Đ/c: Tạ Quốc Đạt
6. Đ/c: Hòa Quang Việt Sáng
7. Đ/c: Trương Minh Đức
IV. Chi bộ 4:
1. Đ/c: Trần Ngọc Hùng
2. Đ/c: Cù Hữu Tân
3. Đ/c: Nguyễn Quốc Học
4. Đ/c: Triệu Tử Thịnh
5. Đ/c: Nguyễn Trung Thái Bình
6. Đ/c: Lê Ngọc Minh Trí
7. Đ/c: H'Giêng
8. Đ/c:  Nguyễn Thị Thanh Hòa
9.Đ/c: Huỳnh Thanh Tuấn
10.Đ/c: Hồ Sỹ Hoàng