Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
1
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
6
VĂN BẢN PHÁP QUY 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Nhóm Văn bản:  
Tổng số: 271  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.
Xem word online
Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn
Xem word online
Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
Xem word online
Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.
Xem word online
Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Quản lý đầu tư phát triển đô thị
tải pdf về
Quyết định số 93/QĐ-BXD ngày 21/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
Xem word online
Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
tải pdf về
Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1).
Tải về
Quyết định số 172/QĐ-BXD ngày 06/02/2013 của Bộ truởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Xem word online
Quyết định 439/QĐ-BXD ngày 26/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012.
tải pdf về
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
tải pdf về
Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
Xem word online
Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị
Xem word online
Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 về việc hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị Quyết số 02/NQ - CP ngày 07/01/2013 của CHính Phủ.
 
Xem word online
Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
tải pdf về
Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu.
Xem word online
Quyết định số 527/QĐ-BXD ngày 29/5/2013 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.
Xem word online
Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng
Xem word online
Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
tải pdf về
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối