Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
3
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
4
Danh bạ điện thoại 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Chức vụ:  
Phòng ban:  
Tổng số: 54  
STTHọ tênSố đtĐịa chỉ emailChức vụPhòng ban
1Đặng Gia Dũng 0903509738 dungdg.sxd@daknong.gov.vn Giám đốc Ban giám đốc
2Nguyễn Thiện Thanh 0913496702 thanhnt.sxd@daknong.gov.vn Phó giám đốc Ban giám đốc
3Trần Ngọc Lâm 0914141085 lamtn.sxd@daknong.gov.vn Phó giám đốc Ban giám đốc
4Phan Anh Tuấn 0988434848 tuanpa.sxd@daknong.gov.vn Phó giám đốc Ban giám đốc
5Nguyễn Thị Nguyên 0903539269 nguyennt.sxd@daknong.gov.vn Chánh văn phòng Văn phòng
6Văn Thị Thanh Thảo 0912608779 thaovtt.sxd@daknong.gov.vn Phó chánh văn phòng Văn phòng
7Mai Văn Việt 0987.789.383 vietmv.sxd@daknong.gov.vn Chuyên viên Văn phòng
8Võ Thị Thanh Huyền 0935938886 huyenvtt.sxd@daknong.gov.vn Văn thư Văn phòng
9Trần Thanh Bình 0949.000.440 binhtt.sxd@daknong.gov.vn Chuyên viên Phòng Quy hoạch – Kiến trúc
10Lê Tiến Thực 0905199660 Lái xe Văn phòng
11Hoàng Công Nghị 0973.154.848 Lái xe Văn phòng
12Trần Thị Vân Anh 0919.761.287 Nhân viên Văn phòng
13Nguyễn Thị Thúy 0972.291.457 Nhân viên Văn phòng
14Hà Xuân Bình 0935.434.567 binhhx.sxd@daknong.gov.vn Trưởng phòng Phòng Quy hoạch – Kiến trúc
15Nguyễn Thanh Minh 0914.250.052 minhnt.sxd@daknong.gov.vn Phó phòng Phòng Quy hoạch – Kiến trúc
16Trương Thị Phương Thảo 0914.083.486 thaottp.sxd@daknong.gov.vn Chuyên viên Phòng Quy hoạch – Kiến trúc
17Nguyễn Đăng Ký 0982.592.575 kynd.sxd@daknong.gov.vn Trưởng phòng Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
18Đoàn Bích Thảo 01689.961.379 thaodb.sxd@daknong.gov.vn Phó phòng Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
19Trịnh Quang Thự 0935.500.393 thutq.sxd@daknong.gov.vn Phó phòng Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
20Ngô Đức Toàn 0914.560.970 toannd.sxd@daknong.gov.vn Chuyên viên Phòng Quy hoạch – Kiến trúc
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối