Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình Phúc Minh. (26/07/2019)
Ngày 25/7/2019, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 178/QĐ-SXD về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình Phúc Minh.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Lượt xem:  260 Bản in Quay lại

Liên kết web
..