Kinh tế XD
Hướng dẫn xác định giá nhà, tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất không có trong Bảng giá hoặc chưa phù hợp 16/02/2023

Ngày 15/02/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 192/SXD-KT&QLHĐXD gửi UBND huyện Đắk R’Lấp về việc hướng dẫn xác định giá nhà, tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất không có trong bảng giá hoặc chưa phù hợp.

Hướng dẫn áp dụng bảng giá tại Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông 08/07/2022

Ngày 07/7/2022, Sở Xây dựng đã bành Công văn số 1264/SXD-KT&QLHĐXD gửi Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong về việc hướng dẫn áp dụng bảng giá tại Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định ban hành Bảng giá nhà, tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh tỉnh Đắk Nông 21/12/2021

Ngày 20/12/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá nhà, tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh tỉnh Đắk Nông

Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I/2020. 01/06/2020

Ngày 27/5/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 892/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I/2020.

Hướng dẫn xử lý đối với định mức dự toán xây dựng chưa có trong hệ thống định mức do Bộ Xây dựng ban hành hoặc có nhưng chưa phù hợp. 23/04/2020

Ngày 23/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành 642/SXD-KT&QLHĐXD gửi Các Sở: Giao Thông vận tải; Công thương; Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng - Công nghiệp; Giao Thông; Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Các Ban Quản lý dự án khu vực; Các Chủ đầu tư về việc hướng dẫn xử lý đối với định mức dự toán xây dựng chưa có trong hệ thống định mức do Bộ Xây dựng ban hành hoặc có nhưng chưa phù hợp.

Công bố đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 11/03/2020

Ngày 11/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 359/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình Phúc Minh. 26/07/2019

Ngày 25/7/2019, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 178/QĐ-SXD về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình Phúc Minh.

Liên kết web