Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG

08/04/2019

I. Lãnh đạo Sở

 

 

 

Họ và tên: Đặng Gia Dũng

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên ủy ban,  Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Sở
Điện thoại di động: 0903509738; 0975596789. 
 

 

- Chủ tài khoản, lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Chi cục giám định xây dựng; Phòng QUy hoạch - Kiến trúc và Phát triển đô thị; Công tác tổ chức, đào tạo, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công

 
 
 
Họ và tên: Trần Ngọc Lâm
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy -  Phó Giám đốc Sở
Điện thoại di động: 0914141085
 
- Điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.
- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách:
+ Phòng Kinh tế & quản lý hoạt động xây dựng; Thanh tra Sở;
+ Công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác ISO, Công nghệ thông tin của Sở.
- Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UBND tỉnh yêu cầu.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở
 
 
 
Họ và tên: Phan Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
SĐT: 0905.363.456

- Được ủy quyền chủ tài khoản của Sở; điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc ủy quyền.

- Giúp giám đốc trực tiếp phụ trách: Phòng Hạ tầng kỹ thuật và quản lý nhà; Trung tâm QHXD; Văn phòng (Trừ công tác tổ chức, đào tạo, thi đua khen thưởng, kỷ luật)

- Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UBND tỉnh yêu cầu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

 

II. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ

 

STT  Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
I Văn phòng    
1 Nguyễn Thị Nguyên Chánh Văn phòng 0903539269
2 Văn Thị Thanh Thảo Phó chánh văn phòng 0912608779
3 Mai Văn Việt  Chuyên viên 0987789383
4 Lương Quang Tân Chuyên viên  
5 Lâm Thị Thu Quyên Kế toán 0905353747
6 Võ Thị Thanh Huyền Văn thư 0935938886
7 Lê Tiến Thực Lái xe 0905199660
8 Hoàng Công Nghị Lái xe 0973154848
9 Trần Thị Vân Anh  Tạp vụ 0919761287
II Thanh tra    
10 Nguyễn Hồng Hà  Chánh Thanh Tra 0982767456
11 Nguyễn Kết Phó Chánh TTra 0905796415
12 Trần Bá Tùng Thanh tra viên 0912996366
13 Lê Thị Huệ Chuyên viên  
14 Nguyễn Ngọc Thiện Chuyên viên 0972000404
III Phòng QHKT & PTĐT    
15 Hà Xuân Bình  Trưởng phòng  0935434567
16 Nguyễn Thanh Minh Phó Trưởng phòng 0914250052
17 Trương Thị Phương Thảo Chuyên viên  0914.083.486
18 Ngô Đức Toàn  Chuyên viên 0914560970
19 Trần Thanh Bình  Chuyên viên 0949000440
IV Phòng  HTKT & QLN    
20 Võ Thanh Cường Trưởng phòng  0987505555
21 Trịnh Quang Thự   Phó Trưởng phòng 0935500393
22 Trương Minh Đức Chuyên viên 0913788419
23 Nguyễn Văn Thủy  Chuyên viên 0935500393
24 Võ Trung Kiên Chuyên viên 01678827144
25 Lê Văn Quốc Ánh Chuyên viên 0906537559
V Phòng KT& Quản lý HĐXD    
26 Trương Văn Vinh Trưởng phòng  0918875705
27 Nguyễn Đăng Ký Phó Trưởng phòng 0982592575
28 Đoàn Bích Thảo  Chuyên viên 01689961379
29 Nguyễn Văn Đức Chuyên viên 0984009379
30 Nguyễn Quang Trường Chuyên viên 0915021704
VI Chi cục giám định     
31 Phạm Ngọc Oanh  Chi cục trưởng 0913436462
32 Tạ Tùng Chi cục phó 0935937379
33 Đặng Thái Sơn  Chuyên viên 0914651968
34 Hòa Quang Việt Sáng Chuyên viên 0945937374
35 Tại Quốc Đạt Chuyên viên 0979593773
36 Nguyễn Thị Thanh Mai Chuyên viên 0975435414

 

III.  Các đơn vị trực thuộc Sở

 

STT Tên tổ chức/ Cá nhân Số điện thoại Chức vụ
I Trung tâm Quy hoạch xây dựng 02613703700  
1 Trần Ngọc Hùng 0932484979 Giám đốc
2 Nguyễn Quốc Học 0978202404 Phó Giám đốc

 

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
70,420
Trong ngày: 137
Trong tháng: 3,918
Trong năm: 20,489