Văn bản CĐĐH
93/QĐ-SXD 28/07/2023

Quyết định số 93/QĐ-SXD ngày 28/7/2023 về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

01/CT-BXD 06/03/2023

Chỉ thị về việc phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành xây dựng năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023)

62/QĐ-BXD 08/02/2023

Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022

11/CT-TTg 23/04/2019

Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

02/CT-BXD 23/04/2019

Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 23/04/2019 của Bộ Xây dựng về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 của ngành Xây dựng.

Liên kết web