Công bố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Công bố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 14/11/2019

Ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-SXD về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,303
Trong ngày: 56
Trong tháng: 4,095
Trong năm: 4,095