Quy hoạch
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Phấn đấu đến năm 2050, Đắk Nông trở thành “Tỉnh mạnh - Dân giàu - Thiên nhiên tươi đẹp - Xã hội nghĩa tình” 16/01/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

478/QĐ-UBND 13/04/2023

Quyết định số 478/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 phường Nghĩa Đức mở rộng

943/QĐ-UBND 03/06/2022

Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông.

1464/QĐ-UBND 07/12/2021

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, khu tổ hợp thương mại và Nhà ở Đắk Mil

831/QĐ-UBND 11/08/2021

Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND Thành phố Gia nghĩa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị tỷ lệ 1/500 khu dân cư tổ dân phố 2, phường Nghĩa tân, thị xã gia nghĩa

802/QĐ-UBND 10/06/2020

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

558/QĐ-UBND 28/04/2020

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

325/QĐ-UBND 09/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đắk Nông

222/QĐ-UBND 19/02/2020

Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 19/2/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Gia nghĩa đối với khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông

785/QĐ-UBND 22/07/2019

Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND thị xã Gia nghĩa về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thương mại dịch vụ số 2 phường nghĩa tân

Liên kết web