Mục tiêu chất lượng
Mục tiêu chất lượng
Mục tiêu chất lượng của Sở Xây dựng năm 2020 28/09/2020

Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Sở Xây dựng Đăk Nông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2020 như sau

Mục tiêu chất lượng năm 2019 14/11/2019

Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Sở Xây dựng Đăk Nông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2019 như sau

Mục tiêu chất lượng năm 2019 14/11/2019

Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Sở Xây dựng Đăk Nông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2019 như sau:

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,545
Trong ngày: 338
Trong tháng: 8,645
Trong năm: 54,337
.