Mục tiêu chất lượng
Mục tiêu chất lượng
Mục tiêu chất lượng năm 2019 14/11/2019

Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Sở Xây dựng Đăk Nông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2019 như sau

Mục tiêu chất lượng năm 2019 14/11/2019

Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Sở Xây dựng Đăk Nông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2019 như sau:

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
68,889
Trong ngày: 187
Trong tháng: 2,387
Trong năm: 18,958