Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

08/04/2019

Trụ sở: Số 03 - Tô Hiến Thành - Thị xã Gia nghĩa - Đăk Nông
Tel: 05013.544317; Fax: 05013.544318
Email: sxd@daknong.gov.vn;  Website: sxd.daknong.gov.vn

 

 

 
Sở Xây dựng được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2004 theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 của UBND tỉnh Đăk Nông;
 
Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi tắt là Sở Xây dựng) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh); thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, Ủy quyền của UBND và theo quy định của pháp luật.
 
Những ngày đầu thành lập, tổ chức bộ máy của Sở có 12 người, được điều động từ Sở Xây dựng Đăk Lắk sang. Bộ máy tổ chức của Sở được chia thànhgồm có Ban Giám đốc 02 người và 03 phòng: Phòng Quản lý nhà và công trình đô thị, phòng Khoa học kỹ thuật giám định và phòng Tổ chức tổng hợp (Bao gồm các bộ phận: Tổ chức, hành chính, kinh tế kế hoạch, thanh tra).
 
Đến nay, tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng gồm có: Ban Giám đốc 04 người, 08 phòng tham mưu tổng hợp và chuyên, môn nghiệp và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, bao gồm: Văn phòng (bao gồm cả công tác pháp chế); Thanh tra; Phòng Quy hoạch - kiến trúc; Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý xây dựng; Phòng kinh tế và vật liệu xây dựng; Phòng Quản lý nhà & Thị trường Bất động sản; Chi cục Giám định xây dựng và 01 đơn vị trực sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Quy hoạch xây dựng.
 

 

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
79,484
Trong ngày: 44
Trong tháng: 3,276
Trong năm: 3,276