Công tác về phòng chống tham nhũng
Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2023 10/01/2024

Vừa qua Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-SXD ngày 24/11/2023 và Quyết định số 212/QĐ-SXD ngày 26/12/2023 về việc phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2023.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4 năm 2023 14/04/2023

Ngày 14/04/2023, Sở Xây dựng Đăk Nông đã ban hành Công văn số 615/BC-SXD về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4 năm 2023.

Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng quý I năm 2023 14/03/2023

Ngày 13/03/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 355/BC-SXD về việc báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng quý I năm 2023

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 20/12/2022

Ngày 13/12/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2357/BC-SXD về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2022 20/12/2022

Ngày 13/12/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2361/BC-SXD về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2022

Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2022 01/12/2022

Ngày 29/11/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-SXD về việc phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2022.

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2022 15/03/2022

Ngày 14/3/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 384/BC-SXD về việc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2022

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web