Công tác về phòng chống tham nhũng
Công tác về phòng chống tham nhũng
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020 13/11/2020

Ngày 12/11/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2037/BC-SXD về việc báo cáo Kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 10 năm 2020 14/10/2020

Ngày 14/10/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1847/BC-SXD về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 10 năm 2020.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 9 tháng đầu năm 2020. 18/09/2020

Ngày 17/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1689/BC-SXD về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 9 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2020 11/09/2020

Ngày 11/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1635/BC-SXD về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2020.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020 11/09/2020

Ngày 11/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1643/BC-SXD về việc báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7 năm 2020 15/07/2020

Ngày 14/7/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1223/BC-SXD về việc báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7 năm 2020

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 03/07/2020

Ngày 22/6/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1076/BC-SXD về việc Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2020.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 03/07/2020

Ngày 06/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 322/BC-SXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2020 03/07/2020

Ngày 14/01/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 75/BC-SXD về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2020.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 01/07/2020

Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2336/BC-SXD về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,575
Trong ngày: 368
Trong tháng: 8,675
Trong năm: 54,367
.