Thanh tra xây dựng
Thanh tra xây dựng
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh Tra Sở Xây dựng Đắk Nông 08/01/2020

Ngày 30/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 298/QĐ-SXD về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh Tra Sở Xây dựng Đắk Nông.

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 08/01/2020

Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 2342/BC-SXD về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 08/01/2020

Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2336/BC-SXD về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên thôn, thôn 6 qua thôn 12, xã Quảng Hòa do Ban quản lý các dự án huyện Đắk G’long làm chủ đầu tư 02/12/2019

Ngày 30/8/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số 1552/KL-SXD về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên thôn, thôn 6 qua thôn 12, xã Quảng Hòa do Ban quản lý các dự án huyện Đắk G’long làm chủ đầu tư

Kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do UBND huyện Đắk Mil quyết định đầu tư 02/12/2019

Ngày 31/7/2019, Sở Xây dựng ban hành kết luận thanh tra số1360/KL-SXD về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do UBND huyện Đắk Mil quyết định đầu tư

Quy chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi thanh tra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/11/2019

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi thanh tra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do UBND huyện Cư jut làm chủ đầu tư. 30/09/2019

Ngày 20/9/2019, Sở Xây dựng đã ban hành kết luận số 1702/KL-SXD về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do UBND huyện Cư jut làm chủ đầu tư.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,301
Trong ngày: 54
Trong tháng: 4,093
Trong năm: 4,093