Thanh tra xây dựng
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng năm 2024. 30/01/2024

Ngày 30/01/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng năm 2024.

Quyết đinh thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành việc thanh tra thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư 25/01/2024

Ngày 25/01/2024, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành việc thanh tra thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Sở Xây dựng Đắk Nông 09/01/2024

Ngày 02/01/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-SXD về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Sở Xây dựng Đắk Nông

Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng 15/03/2023

Ngày 15/3/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-SXD về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông 03/01/2023

Ngày 30/12/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-SXD về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Xây dựng 28/07/2022

Ngày 25/7/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-SXD Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; quản lý trật tự xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện ĐắkR’lấp 14/06/2021

Ngày 10/6/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; quản lý trật tự xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện ĐắkR’lấp.

Quyết định về việc thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk G’long làm chủ đầu tư 02/12/2020

Ngày 01/12/2020 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-SXD về việc thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk G’long làm chủ đầu tư.

Thông báo thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư 20/11/2020

Ngày 19/11/2020, Đoàn thanh tra 206 của Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 2112/TB-ĐTT.SXD gửi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thông báo thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web