Kiến trúc Quy hoạch
Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 07/06/2021

Ngày 04/6/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 983/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Công ty TNHH Asia Energy (Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, tổ 9, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 31/05/2021

Ngày 26/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 1888/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa. 25/05/2021

Ngày 25/5/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 884/SXD-QHKT&PTĐT gửi Công ty TNHH Điện Gió Quang Minh Đắk Nông (Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, tổ 9, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa.

Hướng dẫn công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 23/04/2021

Ngày 20/4/2021, Sở Xây dựng đã có văn bản số 697/SXD-QHKT&PTĐT gửi Công ty TNHH chăn nuôi Quảng Sơn (Địa chỉ: Thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) về việc hướng dẫn công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500

Hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng dự án đầu tư nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3 02/12/2020

Ngày 02/12/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Côgn văn số 2169/SXD-QHKT gửi Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông (Đ/c:39A Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội) về việc hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng dự án đầu tư nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3.

Hướng dẫn công tác quản lý cấp phép xây dựng trang trại trên địa bàn huyện 02/12/2020

Ngày 02/12/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Côgn văn số 2168/SXD-QHKT gửi: Công ty TNHH đầu tư Quang quý; Công ty TNHH đầu tư Nguyên Chính; Công ty TNHH đầu tư Thịnh Quang Phát; Công ty TNHH đầu tư Hiệp Quang Phát về việc hướng dẫn công tác quản lý cấp phép xây dựng trang trại trên địa bàn huyện

Hướng dẫn chung về quy trình lập Quy hoạch xây dựng bằng kinh phí tài trợ trên địa bàn tỉnh. 02/12/2020

Ngày 01/12/2020 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2162/SXD-QHKT&PTĐT gửi: các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia nghĩa về việc hướng dẫn chung về quy trình lập Quy hoạch xây dựng bằng kinh phí tài trợ trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn công tác quản lý cấp phép xây dựng cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/08/2020

Ngày 18/8/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1425/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Ủy ban nhân dân các huyện; thành phố Gia Nghĩa về việc hướng dẫn công tác quản lý cấp phép xây dựng cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Liên kết web
.