Kiến trúc Quy hoạch
Hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng dự án đầu tư nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3 02/12/2020

Ngày 02/12/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Côgn văn số 2169/SXD-QHKT gửi Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông (Đ/c:39A Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội) về việc hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng dự án đầu tư nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3.

Hướng dẫn công tác quản lý cấp phép xây dựng trang trại trên địa bàn huyện 02/12/2020

Ngày 02/12/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Côgn văn số 2168/SXD-QHKT gửi: Công ty TNHH đầu tư Quang quý; Công ty TNHH đầu tư Nguyên Chính; Công ty TNHH đầu tư Thịnh Quang Phát; Công ty TNHH đầu tư Hiệp Quang Phát về việc hướng dẫn công tác quản lý cấp phép xây dựng trang trại trên địa bàn huyện

Hướng dẫn chung về quy trình lập Quy hoạch xây dựng bằng kinh phí tài trợ trên địa bàn tỉnh. 02/12/2020

Ngày 01/12/2020 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2162/SXD-QHKT&PTĐT gửi: các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia nghĩa về việc hướng dẫn chung về quy trình lập Quy hoạch xây dựng bằng kinh phí tài trợ trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn công tác quản lý cấp phép xây dựng cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/08/2020

Ngày 18/8/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1425/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Ủy ban nhân dân các huyện; thành phố Gia Nghĩa về việc hướng dẫn công tác quản lý cấp phép xây dựng cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn công tác quản lý cấp phép xây dựng trang trại trên địa bàn các huyện 03/06/2020

Ngày 3/6/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 946/SXD-QHKT gửi: UBND các huyện, thành phố Gia nghĩa tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn công tác quản lý cấp phép xây dựng trang trại trên địa bàn các huyện

Hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng Cột đo gió tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song 14/05/2020

Ngày 13/5/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 794/SXD-QHKT&PTĐT gửi Công ty Cổ phần đầu tư và Công nghệ HC Toàn Cầu (Đ/c: Lô số 3-4, Khu BT, khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) về việc hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng Cột đo gió tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song.

Hướng dẫn về trình tự thủ tục đầu tư, cấp giấy phép xây dựng. 24/07/2019

Ngày23/7/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số1296/SXD-QHKT&PTĐT gửi các đơn vị: Giáo họ Tân Hòa; Giáo họ Hưng An về việc hướng dẫn về trình tự thủ tục đầu tư, cấp giấy phép xây dựng.

Liên kết web
..