Kiến trúc Quy hoạch
Hướng dẫn điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình nhà máy xử lý rác Trường Sơn 11/03/2024

Ngày 06/3/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 411/SXD-QHKT&PTĐT gửi Công tyCổ phần Tập đoàn xây dựng và thương mại Trường Sơn (Đ/c: xã CưKnia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về việc hướng dẫn điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình nhà máy xử lý rác Trường Sơn

Hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại tại thôn 4 xã Đắk Buk So và điều chỉnh cục bộ khu đất chợ Nông sản huyện Tuy Đức. 09/01/2024

Ngày 09/01/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 52/SXD-QHKT&PTĐT gửi Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức về việc hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại tại thôn 4 xã Đắk Buk So và điều chỉnh cục bộ khu đất chợ Nông sản huyện Tuy Đức.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 14/12/2023

Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 37/2023/QĐ-QPPL về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến Nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm thị trấn huyện lỵ huyện Tuy Đức và huyện Đắk Glong 21/11/2023

Ngày 16/11/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2340/SXD-QHKT&PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các huyện: Tuy Đức, Đắk G’long về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến Nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm thị trấn huyện lỵ huyện Tuy Đức và huyện Đắk Glong

Hướng dẫn điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đức An huyện Đắk Song,tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 06/07/2023

Ngày 28/6/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1157/SXD-QHKT&PTĐT gửi Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về việc hướng dẫn điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đức An huyện Đắk Song,tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà yến tại huyện Đắk Mil 02/06/2023

Ngày 29/5/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 926/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà yến tại huyện Đắk Mil

Hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà may mắn tỉnh Đắk Nông 20/04/2023

Ngày 20/04/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 675/SXD-QHKT&PTĐT gửi Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà may mắn (địa chỉ: Trần Thị Mùi,xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; SĐT: 0972.788.971) về việc hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà may mắn tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết.xây dựng khu vực Hồ Trúc và khu vực dọc sông Sêrêpôk,làm cơ sởkêu gọi đầu tư. 16/11/2022

Ngày 09/11/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2082/SXD-QHKT&PTĐT gửi Ủyban nhân dân huyện Cư Jút về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết.xây dựng khu vực Hồ Trúc và khu vực dọc sông Sêrêpôk,làm cơ sở kêu gọi đầu tư.

Hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 09/09/2022

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2264/UBND-KT&HT, ngày 31/8/2022 của UBND huyện Cư Jut về việc hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Ngày 08/9/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1671/SXD-QHKT&PTĐT gửi UBND huyện CưJút về việc hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết.

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm tại thôn 6 xã Đắk Ha huyện Đắk G'Long 06/09/2022

Ngày 05/09/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1652/SXD-QHKT&PTĐT về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm tại thôn 6 xã Đắk Ha huyện Đắk G'Long

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web