Kiến trúc Quy hoạch
Hướng dẫn điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đức An huyện Đắk Song,tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 06/07/2023

Ngày 28/6/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1157/SXD-QHKT&PTĐT gửi Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về việc hướng dẫn điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đức An huyện Đắk Song,tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà yến tại huyện Đắk Mil 02/06/2023

Ngày 29/5/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 926/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà yến tại huyện Đắk Mil

Hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà may mắn tỉnh Đắk Nông 20/04/2023

Ngày 20/04/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 675/SXD-QHKT&PTĐT gửi Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà may mắn (địa chỉ: Trần Thị Mùi,xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; SĐT: 0972.788.971) về việc hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà may mắn tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết.xây dựng khu vực Hồ Trúc và khu vực dọc sông Sêrêpôk,làm cơ sởkêu gọi đầu tư. 16/11/2022

Ngày 09/11/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2082/SXD-QHKT&PTĐT gửi Ủyban nhân dân huyện Cư Jút về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết.xây dựng khu vực Hồ Trúc và khu vực dọc sông Sêrêpôk,làm cơ sở kêu gọi đầu tư.

Hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 09/09/2022

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2264/UBND-KT&HT, ngày 31/8/2022 của UBND huyện Cư Jut về việc hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Ngày 08/9/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1671/SXD-QHKT&PTĐT gửi UBND huyện CưJút về việc hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết.

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm tại thôn 6 xã Đắk Ha huyện Đắk G'Long 06/09/2022

Ngày 05/09/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1652/SXD-QHKT&PTĐT về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm tại thôn 6 xã Đắk Ha huyện Đắk G'Long

Hướng dẫn công tác cấp giấy phép xây dựng trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông 04/08/2022

Ngày 04/08/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1469/SXD-QHKTPTĐT gửi Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về việc hướng dẫn công tác cấp giấy phép xây dựng trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông

Quy chế dân chủ trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/07/2022

Ngày 19/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số 1204/QĐ-UBND về ban hành Quy chế dân chủ trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng các dự án về du lịch trên địa bàn tỉnh 10/06/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại công văn số 2794/UBND-KGVX ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc xử lý khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực du lịch. Ngày 06/6/2022 Sở Xây dựng đã ban hành hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng các dự án về du lịch trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện và công tác quản lý loại hình lưu trú Homestay trên địa bàn tỉnh 07/06/2022

Ngày 25/5/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 904/HD-SXD về hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện và công tác quản lý loại hình lưu trú Homestay trên địa bàn tỉnh.

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web
.