Kiến trúc Quy hoạch
Kiến trúc Quy hoạch
Hướng dẫn về trình tự thủ tục đầu tư, cấp giấy phép xây dựng. 24/07/2019

Ngày23/7/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số1296/SXD-QHKT&PTĐT gửi các đơn vị: Giáo họ Tân Hòa; Giáo họ Hưng An về việc hướng dẫn về trình tự thủ tục đầu tư, cấp giấy phép xây dựng.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
79,629
Trong ngày: 70
Trong tháng: 3,421
Trong năm: 3,421