Quản lý CLCT
Hướng dẫn xác định loại, cấp công trình đối với hạng mục san lấp mặt bằng. 22/05/2024

Ngày 21/5/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1090/SXD-QLCLCT gửi Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô về việc hướng dẫn xác định loại, cấp công trình đối với hạng mục san lấp mặt bằng

Hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. 12/04/2024

Ngày 12/4/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 738/SXD-QLCLCT gửi: Ban chấp hành Đoàn tỉnh Đắk Nông; Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Tư pháp; Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng 23/02/2024

Ngày 22/02/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 324/SXD-QLCLCT gửi: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa; Ban QLDA và PTQĐ các huyện và thành phố Gia Nghĩa; Các chủ đầu tư về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

Hướng dẫn xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình. 06/02/2024

Ngày 06/02/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 257/SXD-QLCLCT gửi: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa; Ban QLDA và PTQĐ các huyện và thành phố Gia Nghĩa; Các chủ đầu tư về việc hướng dẫn xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình.

Hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng dự án dự án Khu dân cư Tổ 5, phường Nghĩa Trung 14/12/2023

Ngày 13/12/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2579/SXD-CLCT gửi: Công ty CP bất động sản Gia Nghĩa (Địa chỉ: Tổ 5, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về việc hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng dự án dự án Khu dân cư Tổ 5, phường Nghĩa Trung

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai đối với các công trình có nguy cơ sụt, trượt 06/10/2023

Ngày 05/10/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1938/SXD-CLCT gửi Sở Giao thông Vận tải; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND thành phố Gia Nghĩa; UBND huyện Đắk R’Lấp; UBND huyện Tuy Đức về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai đối với các công trình có nguy cơ sụt, trượt

Hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. 24/08/2023

Ngày 23/8/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1594/SXD-CLCT gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Ban Quản lý dự án và PTQĐ các huyện, thành phố Gia Nghĩa;Các đơn vị làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 05/01/2023

Ngày 04/01/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 22/SXD-CLCT gửi: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Nông..

Điều chỉnh Khoản 2, Mục I Công văn số 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh Đắk Nông. 01/11/2021

Ngày 22/10/2021 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 14/07/2021

Ngày 14/7/2021, Sở Xây dựng Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1258/SXD-CCGĐ gửi Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Tư pháp; Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web