Quản lý CLCT
Chỉ thị về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 15/03/2021

Ngày 12/3/2021 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chỉ thị số 3/CT-UBND về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình trên địa bàn tỉnh. 28/08/2020

Ngày 27/8/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1531/SXD-CCGĐ gửi: UBND các huyện, TP Gia Nghĩa; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài phát thanh và Truyền hình các huyện, thị xã Gia Nghĩa; Tập Đoàn Viễn thông Quân đội Viettel - CN Đắk Nông; Công ty viễn thông Đắk Nông; Mobiphone Đắk Nông về việc kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật xung quanh tượng đài vào dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1). 13/07/2020

Ngày 10/7/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1207/SXD-CCGĐ gửi Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp về hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật xung quanh tượng đài vào dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1).

Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 29/04/2020

Ngày 16/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 600/SXD-CCGĐ gửi Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong về việc Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 29/04/2020

Ngày 29/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số /SXD-CCGĐ về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Chỉ thị về tăng cường công tác chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 24/03/2020

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn thủ tục kiểm tra nghiệm thu công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ 09/03/2020

Ngày 06/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 324/SXD-CCGĐ gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn thủ tục kiểm tra nghiệm thu công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ 14/11/2019

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 5228/UBND- KTN về việc triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.

Liên kết web
..