Quản lý nhà - TTBĐS
Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 19/03/2021

Ngày 17/3/2021 Sở Xây dựng đã có văn bản số 469/SXD-HT&QLN gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Liên kết web
.