Quản lý nhà - TTBĐS
Quyết định về việc ủy quyền tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/05/2024

Ngày 13/5/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-SXD về việc ủy quyền tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 08/05/2024

Ngày 08/5/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 965/SXD-HT&QLN gửi Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 02/2022. 05/01/2023

Ngày 04/01/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 02/2022.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại tỉnh Đắk Nông- Đợt 02 năm 2022 02/11/2022

Ngày 26/10/2022, Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-SXD về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại tỉnh Đắk Nông- Đợt 02 năm 2022

Quyết định về việc ủy quyền tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 02 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/09/2022

Ngày 05/9/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-SXD về việc ủy quyền tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 02 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa 16/08/2022

Ngày 11/8/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1516/SXD-HT&QLN gửi: Công ty TNHH MTV ESG Vietland (Địa chỉ: TDP3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa) về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa.

Hướng dẫn thực hiện, triển khai Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/06/2022

Ngày 31/5/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 949/SXD-HT&QLN gửi: Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn thực hiện, triển khai Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại tỉnh Đắk Nông - Đợt 1 19/05/2022

Ngày 18/05/2022, Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-HĐ về việc phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại tỉnh Đắk Nông - Đợt 1

Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 01 năm 2022 19/05/2022

Ngày 18/5/2022 Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của Sở Xây dựng đã ban hành Quy chế về thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 01 năm 2022.

Sở Xây dựng cảnh báo chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân 09/03/2022

Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng có công văn số 341/SXD-HT&QLN về việc đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa.

Liên kết web