Thanh tra - Kiểm tra
Kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư 02/04/2024

Ngày 29/3/2024, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận số 598/KL-TTrSXD về việc ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 20/04/2023

Ngày 17/4/2023, Đoàn kiểm tra chất lượng công trình - Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 629/KH-SXD về việc kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023

Quyết định thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa làm chủ đầu tư 23/03/2023

Ngày 16/3/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban QLDA&PTQĐ thành phố Gia Nghĩa làm chủ đầu tư

Kết luận thanh tra thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện ĐăkGlong làm chủ đầu tư 09/12/2022

Ngày 02/11/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận số 2040/KL-SXD về Kết luận thanh tra thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện ĐăkGlong làm chủ đầu tư.

Báo cáo kết quả kiểm tra 07 đơn vị sản xuất gạch năm 2022. 26/08/2022

Ngày 24/8/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1589/SXD-KT&QLHĐXD về việc báo cáo kết quả kiểm tra 07 đơn vị sản xuất gạch năm 2022.

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác đầu tư xây dựng hạng mục công trình của dự án du lịch trên địa bàn tỉnh 26/08/2022

Ngày 11/07/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1275/BC-SXD về việc báo cáo kết quả kiểm tra công tác đầu tư xây dựng hạng mục công trình của dự án du lịch trên địa bàn tỉnh

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra các đơn vị sản xuất gạch nung, gạch không nung năm 2022 26/08/2022

Ngày 27/5/2022 , Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra các đơn vị sản xuất gạch nung, gạch không nung năm 2022

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022. 26/08/2022

Ngày 02/3/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Quyết định thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk G’long làm chủ đầu tư 26/08/2022

Ngày 24/02/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-SXD về việc thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk G’long làm chủ đầu tư.

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web