Thanh tra - Kiểm tra
Thanh tra - Kiểm tra
Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định cấp giấy phép xây dựng của các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/07/2020

Ngày 16/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định cấp giấy phép xây dựng của các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm chủ đầu tư 15/07/2020

Ngày 05/6/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-SXD về việc thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm chủ đầu tư.

Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 08/07/2020

Ngày 17/3/2020, Đoàn kiểm tra chất lượng công trình Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 413 /KH-ĐKT về kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020. 08/07/2020

Ngày 17/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Quyết định về việc Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020. 06/07/2020

Ngày 14/5/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-SXD về việc Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Quy định điều kiện năng lực hoạt động của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 06/07/2020

Ngày15/5/2020, Đoàn Kiểm tra của Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 815 /KH-ĐKT về kiểm tra việc chấp hành Quy định điều kiện năng lực hoạt động của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,524
Trong ngày: 317
Trong tháng: 8,624
Trong năm: 54,316
.